Pakkeforløp for kreft

Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet.

Pakkeforløp for kreft er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienter skal utredes og behandles ved begrunnet mistanke om kreft. Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og behandling uten unødvendig ventetid for pasientene. Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet. De skal få god informasjon og ha medvirkning gjennom hele forløpet. Det er utarbeidet pakkeforløpsbeskrivelser og pasientinformasjon for hvert enkelt pakkeforløp (helsedirektoratet.no).

Informasjon om pakkeløp på Helsedirektoratet sine sider

Oversikt over pakkeforløpene med henvisnings- og kontaktinformasjon for involverte avdelinger og forløpskoordinatorer finner du under A - Å på våre behandlingssider:

 

Fastlegen skal henvise direkte til et utredningsforløp ved mistanke om kreft. Det skal bidra til bedre forutsigbarhet og trygghet for pasienten.

Fastlegens rolle i pakkeforløp for kreft

Forløpskoordinatorene skal koordinere forløpet med booking av timer med videre for pasientene fra henvisning er mottatt ved sykehuset og utredning starter. Forløpskoordinator kan kontaktes av både pasient og fastleger.

Her finner du oversikt over alle forløpskoordinatorene i sykehuset

Sist oppdatert 13.02.2024