Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienter skal utredes og behandles. Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet.

Alle pasienter som henvises til psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal henvises til pakkeforløp. Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og behandling uten unødvendig ventetid. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, samt bruker- og pårørende-organisasjoner.


Informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus på Helsedirektoratet sine sider


​Oversikt over pakkeforløpene med henvisnings- og kontaktinformasjon for involverte avdelinger og forløpskoordinatorer finner du under A - Å på våre behandlingssider:

Finner du ikke den diagnosen du ser etter på våre nettsider? Du finner mer informasjon på Helsedirektoratet sine sider.​​


Pasienten skal henvises til pakkeforløpet når ett eller flere tegn på alvorlig psykisk lidelse foreligger.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal pasienten henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern.

Fastlegens rolle i pakkeforløp for psykisk helse og rus


Forløpskoordinatorene skal sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid. Forløpskoordinator skal frem til pasienten har fått tildelt en behandler være tilgjengelig for pasient og/eller pårørende, samt involverte instanser og ved behov gi informasjon, veiledning og råd om pakkeforløp.

Det finnes en forløpskoordinator ved hver seksjon i klinikk for psykisk helsevern.

Forløpskoordinator
​DPS Nordre Østfold​​

​Poliklinikk Moss
​Hanne-​Kristine Haarset
​90 26 68 24
​Poliklinikk Edwin Ruud​Unni Rambøl Dybvik​93 48 10 74
​Døgnbehandling Moss​Anette Meum Simensen​47 89 58 49
​Ambulant akutteamMonica Brateng Sommerstad
95 73 21 99
​ACT-teamet MossLine Marie Sahlin Rostad
97 07 65 61
Forløpskoordinator
​DPS Halden-Sarpsborg
​​

​Poliklinikk Halden
Marianne Thoresen
​90 19 88 31
​​​Poliklinikk Sarpsborg
​Birgit Rød
​95 75 94 32
​Post 1 døgn
​Audun Rosenløv
​47 30 97 27
​Post 2 døgn
​Audun Rosenløv
​47 30 97 27
​Post 3 døgn (spiseforstyrrelser)
​Audun Rosenløv
​47 30 97 27​
​Ambulant team
​John Signebøen
​45 20 50 22
Forløpskoordinator
​Psykiatrisk avd. døgnseksjoner
​​
​Alderspsykiatrisk seksjon
​Tone Christin Nordmark​48 19 92 32
​Psykiatrisk utredning
Hege Stokstad Mathisen98 82 74 44
​Seksjon for psykosebehandling 1​Trine Frestad Bakkevik​99 64 51 79
​Seksjon for psykosebehandling 2 ​Kåre Olav Karlsen​92 21 74 96
​Seksjon for psykosebehandling 3​Anne Lisbeth Hæreid​90 67 64 25
​Seksjon for affektive lidelser​Birgitte Ystehede​41 45 65 79
​Psykiatrisk akuttmottak PAMMaja Askelien
​48 12 81 27
​Sikkerhetsseksjon 1Unni Strand Reitan
​48 22 74 29
​Sikkerhetsseksjon 2Simon Jeksrud Hovelsen
91 78 91 88
Forløpskoordinator
​Barne- og ungdomspsykiatri og ​barnehabiliterin​g
​BUPP Askim ​Inger Østeby​95 78 11 04
​BUPP Fredrikstad
​Eivind Z. Berg​94 88 72 47
​BUPP Halden

​Snorre Valseth​94 15 87 53
​BUPP Moss​Britt Robertsen93 00 75 56
​BUPP Sarpsborg​Thorbjørn Haglo​90 95 12 14
​UPS akutt
​Thomas Wilberg​69 86 41 30
Forløpskoordinator
​Avd. for rus- og avhengighetsbehandling
​​
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Askim)
Christian C. Haugli
​92 84 93 47
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Halden) ​Morten Andersen​92 04 49 18
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Fredrikstad) Heidi Scheibler
47 26 13 27
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Moss) Dag-Werner Myhre-Svendsen
41 58 96 58
​Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (Sarpsborg) Morten Andersen (kst.)
92 04 49 18Sist oppdatert 05.01.2023