50-års jubileum for BUP-HABU:

Får hjelp til å mestre hverdagen

Når et barn eller en ungdom ikke utvikler seg slik det er forventet og det vekker bekymring, kan barnet eller ungdommen henvises til habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU).

Anne-Grete Melkerud
Publisert 17.10.2019
Kristin Sørbrøden Breda

Kristin Sørbrøden Breda

Seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) holder til i Sarpsborgklinikken, men dette er et tilbud til hele Østfold og Vestby.

Det er store individuelle forskjeller i barns utvikling. Likevel er det noen forventninger til hva barn vanligvis lærer på ulike alderstrinn. Til HABU kommer barn og ungdom under 18 år, som har medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse med nevrologisk årsak.

- Det kan bety at barnet har problemer med å bevege seg eller å forstå og tolke sine omgivelser, eller å kommunisere og være sammen med andre, sier seksjonsleder Kristin Sørbrøden Breda.

Skiller seg ut

HABU skiller seg ut fra de andre seksjonene som er knyttet til avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering. Mens de andre seksjonene i hovedsak behandler barn og ungdom med psykiske vansker, er arbeidet i HABU ofte rettet mot utviklingsforstyrrelser, motoriske og andre somatiske vansker.

- Habilitering skal bidra til å gjøre barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og deres familier, i stand til å mestre hverdagens utfordringer. Som regel vil pasienten møte fagpersoner med ulik bakgrunn, for eksempel lege, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom, sier Breda.

Ulike utfordringer

Barn og unge som henvises til HABU kan ha en rekke ulike utfordringer. Det kan være barn med syndromer som på forskjellige måter påvirker utvikling og funksjon hos barn og unge, barn med funksjonstap, ved atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, ernæringsvansker, barn med muskelsykdommer, med Downs syndrom eller cerebral parese.

Utredningen i HABU kan være satt sammen av samtaler, tester, observasjoner og undersøkelser av barnet eller ungdommen. I løpet av utredningen kan det komme fram behov for å gjennomføre undersøkelser ved andre avdelinger i eller utenfor sykehuset. Dette kan eksempelvis dreie seg om medisinsk utredning av årsak til utviklingshemmingen.  I slike tilfeller sørger HABU for en videre henvisning.
- Vi samarbeider tett med barne- og ungdomsklinikken på Kalnes, sier hun.

Mange samarbeidspartnere

Det er mange instanser som jobber sammen for å gi barna og ungdommene gode verktøy for å mestre hverdagen, både internt i sykehuset, med eksterne spesialisthelsetjenester og lokale og kommunale tiltak. Det er hjemkommunen som har hovedansvar for habiliteringen gjennom helsetjenester, opplæring, sosiale tjenester og fritidstilbud.

Barne- og ungdomshabiliteringens tilbud er et supplement og gis i form av individuell utredning og veiledning, og som kurs og gruppevirksomhet. Familien, eventuelt barnet eller ungdommen selv, medvirker i utformingen av tilbudet.
- Når et barn har en funksjonsnedsettelse kan det påvirke hele familiens hverdag, sier Breda.

Kurs og samlinger

Det er stor bredde i kursene som HABU arrangerer. Her er blant annet samtalegrupper for ungdom med temaer som kropp, hygiene, pubertet, følelser, venner og kjærester, og kurs om sosiale rettigheter for foreldre.

Det arrangeres også gruppesamlinger for søsken og for besteforeldre til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
- Barn og unge utvikler seg best når de lever i en familie og i et lokalsamfunn som er støttende. HABUs tilbud retter seg derfor også mot hele familien, nettverk og fagpersoner i nærmiljøet, sier seksjonslederen.

Angst, depresjoner, psykoser og spiseforstyrrelser kan ramme selv de yngste. I år er det 50 år siden oppstarten av et eget tilbud for barn og ungdom som har behov for behandling innen psykiatri og habilitering i Østfold.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering (BUP/HABU) består av ulike seksjoner som bistår barn og ungdom i hele fylket. I en serie artikler får du et innblikk i tilbudet til de unge pasientene.