50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold:

Samarbeider tett med kommunene

- Vi vil hjelpe alle som trenger behandling, men det er viktig at de riktige pasientene kommer til oss. Et nært samarbeid med kommunene, gjør det enklere å gi barn og ungdom det riktige tilbudet, sier seksjonsleder Thorbjørn Haglo i BUPP Sarpsborg.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 02.10.2019
Thorbjørn Haglo

Thorbjørn Haglo

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) Sarpsborg ble åpnet i 1991, og er den yngste BUPP-en i Østfold. BUPP Sarpsborg skal gi barne- og ungdomspsykiatriske tjenester til innbyggerne i Sarpsborg og Rakkestad kommune. Pasientene er fra 0-18 år, men for pasienter som fyller 18 år mens de mottar et tilbud, kan det gis anledning til å fortsette til fylte 23 år.

- Den tette kontakten med kommunehelsetjenesten, både i Rakkestad og i Sarpsborg, gjør at vi sammen finner det riktige tilbudet til barna som trenger hjelp. Det er stor forskjell på å ha psykiske vansker og å ha psykiske lidelser. Det er langt fra alle som har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten, sier Haglo.

Bidrar gjerne

Det er et mål at pasientene skal få rett behandling på rett sted til rett tid.
- Kommunene vi samarbeider med har gode tilbud både direkte til barna og til familier. Det er viktig at kommunene føler seg trygge på at de gjør en god jobb. Og hvis de ønsker det, bidrar vi gjerne med råd og innspill, sier han.

Rakkestad kommune har i en årrekke hatt et lavterskeltilbud på helsestasjonen, hvor medarbeidere fra BUPP har møtt en gang i måneden. Til disse møtene kan kommunen komme med hvilke saker de vil, og kliniker fra BUPP kan møte barn og familier uten at de har mottatt en henvisning.
 
- Da kan vi gjøre en vurdering av om barnet virkelig bør henvises videre. Har barna alvorlige tegn på psykisk sykdom, som for eksempel sterkt hemmende angst eller alvorlige spiseforstyrrelser, blir de selvfølgelig anbefalt henvist til oss. Men det kan også være tilfeller der man for eksempel lurer på om et barn er deprimert, men så viser det seg at barnet er lei seg for noe det er naturlig å reagere slik på. Da kan det hende at gutten eller jenta kan få den riktige hjelpen av kommunehelsetjenesten, sier han.

Sammen om vurderinger

BUPP Sarpsborg har også faste møter med ulike kommunale instanser i Sarpsborg kommune. Her hender det også at det gjøres avtaler hvor medarbeidere fra BUPP møter foreldre sammen med kommunen for å vurdere behovet for henvisning.

- Hver sjette uke samles vi på kontoret mitt her i Sarpsborgklinikken. Her vurderer vi sammen hvilke løsninger som er best for barna det gjelder. Vi er som sagt opptatt av at de som trenger behandling i BUPP, skal henvises hit.

Dessverre kan det å ha vært pasient i psykisk helsevern som barn, noen ganger ha en negativ påvirkning på valg barna ønsker å kunne ta senere i livet. Det kan være valg av spesielle utdanningsretninger eller i noen jobbsammenhenger.  Det kan også være vanskelig å få forsikring.
- Derfor bør vi vurdere nøye om det er riktig å gjøre dem til registrerte pasienter hos oss, sier han.

50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold

Angst, depresjoner, psykoser og spiseforstyrrelser kan ramme selv de yngste. I år er det 50 år siden oppstarten av et eget tilbud for barn og ungdom som har behov for behandling innen psykiatri og habilitering i Østfold.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering (BUP/HABU) består av ulike seksjoner som bistår barn og ungdom i hele fylket. I en serie artikler vil du få et innblikk i tilbudet til de unge pasientene.

Tidligere artikler
- Vi kan ikke vente og se
Kan spesialtilpasse behandlingstilbudet
- Det er viktig å være flere
Et fleksibelt tilbud for barn og ungdom
Tilgjengelige døgnet rundt
Et stabilt fagmiljø gir trygge og dyktige medarbeidere