Lege og sykepleiere med baby i kuvøse

Innovasjon

I Norge legger Regjeringen og Innovasjon Norge til grunn følgende brede definisjon for innovasjon:

«en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.»

Helsedirektoratet definerer innovasjon slik:

«En innovasjon i helsesektoren er en ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess

eller organisasjonsform som er tatt i bruk i helsesektoren (Helsedirektoratet)


Målet med all innovasjon i helsesektoren er å utvikle nye og bedre produkter og tjenester for morgendagens pasientbehandling.

For å imøtekomme fremtidige utfordringer som voksende helseutgifter, aldrende befolkning, mangel på fagpersonell og lignende er det et stort behov for å utvikle nye produkter og tjenester i sykehuset og i samhandling med førstelinjetjenesten.

Det skilles mellom produkt og tjenesteinnovasjon, men kombinasjoner forekommer. Begge kan ha sin opprinnelse som forskningsbasert eller bruker- eller medarbeiderdrevet innovasjon. 

 

Sykehuset Østfold har ambisjon om å bli ledende i Europa innen tjenesteinnovasjon – til det beste for pasientene, pårørende, medarbeiderne og våre samarbeidspartnere.

Innovasjon skal være en integrert og tydelig del av sykehusets virksomhet, skape verdi gjennom bedre pasientbehandling og nye behandlingsrutiner og dermed bidra til optimal ressursbruk og økonomisk gevinst.

Alt innovasjonsarbeid i Sykehuset Østfold understøtter sykehusets strategi og overordnede mål.

Trenger du finansiering for å virkeliggjøre din idé?

Det finnes flere kilder for å søke om innovasjonsmidler. Her er en liste over de mest aktuelle lenkene:

Extrastiftelsen

Helse Sør-Øst

InnoMed

Innovasjon Norge

Norges forskningråd

Regionale forskningsfond

​Har du en idé om hvordan Sykehuset Østfold kan bli bedre, eller vil vite mer om vårt arbeid med innovasjon, ta kontakt!

​Jarl Schjerverud                                             
Prosjektleder
E-post: jarl.schjerverud@so-hf.no
Mobiltelefon: 932 82 877

Sist oppdatert 29.11.2022