2,9 millioner kroner til innovasjonsprosjekter

Sykehuset Østfold fikk nesten full pott i søkerunden til innovasjonsprosjekter fra Helse Sør-Øst. Fire av fem prosjekter får til sammen 2,9 millioner kroner i innovasjonsmidler.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 17.09.2017
Sist oppdatert 04.12.2017
Innovasjonssjef Ingunn Olsen
Innovasjonssjef Ingunn Olsen i Sykehuset Østfold. Foto: Sykehuset Østfold

​Innovasjon i helsesektoren handler om å utvikle nye og bedre produkter og tjenester for å tilby forbedret pasientbehandling. Innovasjon er også å utvikle og tilby nye løsninger hvor kjente tjenester kombineres eller brukes på en annen måte.

Mulighetene for å la pasienter følge sitt eget pakkeforløp basert på samme konsept som posten sporer pakker, videreutvikling av virtuell virkelighetsterapi ved angstlidelser og fallforebygging ved bruk av sensorteknologi, samt beregne medisineffekten hos barn og unge med ADHD, er blant innovasjonsprosjektene som har kommet gjennom nåløyet til Helse Sør-Øst i forbindelse med utdelingen av innovasjonsmidler.
- En skikkelig gladmelding, smiler sykehusets innovasjonssjef Ingunn Olsen fornøyd.

Rekordmange søkere

Helse Sør-Øst utlyser innovasjonsmidler to ganger i året, og de siste årene har Sykehuset Østfold fått midler til en rekke prosjekter. I denne runden får fire av fem søknader fra Østfold støtte.

- Jeg er ikke overrasket siden vi har jobbet målrettet med innovasjon og forankret søknadene våre i reelle behov. Men denne utlysningen fikk rekordmange søknader, og da er det utrolig bra at vi får i overkant av 2,9 millioner kroner, sier Olsen. Totalt kom det inn 84 søknader.

Arbeid med nytenking har pågått i Sykehuset Østfold mange år, og i 2011 ble arbeidet satt i system. Målet er å være ledende i Europa innen tjenesteinnovasjon. Sykehuset er på god vei, og ansees som ledende.

- Bygget og teknologien på Kalnes er et fortrinn vi har. Det gir oss noen muligheter til å tenke nytt og er et godt utgangspunkt for nytenking, men samtidig hadde vi ikke kunnet være ledende uten fagkompetansen og gode nettverk og samarbeidspartnere, sier innovasjonssjefen.

Ros til Østfold

Alt av innovasjon skal understøtte sykehusets strategi og overordnede mål.
Hovedoppgaven til sykehuset er å gi en god, effektiv og trygg pasientbehandling. Innovasjonsarbeid er ikke løsrevet fra sykehusdriften, men en integrert del og gjenspeiler sykehusets utfordringer, behov og fokusområder, sier Olsen.
Hun viser til at innovasjonsarbeid også har et ansvar som strekker seg utover SØ.

- Vi skal også bidra til næringsutvikling, og at løsninger vi utvikler og tester skal komme andre sykehus og deler av helsetjenesten til gode. SØ er ikke alene om å ha utfordringer knyttet til mange pasienter, ventelister, fall også videre.

 
Hun opplever at Sykehuset Østfold får anerkjennelse og trekkes fram som et godt eksempel i innovasjonsarbeid.
- Det er flott å få jobbe med innovasjon i et sykehus med fremoverlent ledelse og så mange idérike og flinke medarbeidere som gjerne yter litt ekstra, og som løfter blikket og vil se hva som er i fremtiden, påpeker Olsen.

Flest etter behov

Søknadene deles inn i to kategorier; behovsdreven innovasjon og forskningsbaserte prosjekter.
- 56 av de 83 prosjektene i denne runden var forankret innen behovsdrevne, og det er her vi har våre også. Oslo universitetssykehus får mye støtte til forskningsbaserte innovasjonsprosjekt, men det er så mange andre sykehus som er i nærheten av så gode som Sykehuset Østfold og Sunnaas Sykehus når det gjelder tjenesteinnovasjon, sier Olsen.


Totalt ble det i denne runden delt ut 10,1 millioner kroner til de behovsdrevne prosjektene, og Sykehuset Østfold fikk over 2,9 millioner kroner av dem.
Foruten de fire nye innovasjonsprosjektene, har også SØ åtte andre pågående innovasjonsprosjekt. Alle prosjektene har mottatt ekstern finansiering.

Disse fire prosjektene fikk støtte

• Bruk av Kinect-sensorteknologi fra spill til pasientovervåkning (750 000 kr)
• Virtuell virkelighetsterapi/VRT ved angstlidelser (750 000 kr)
• Klinisk metode for prediksjon av medisineffekt for barn med ADHD (720 000 kr)
• Pasientens vindu inn i sitt eget pakkeforløp – en basis for mestring (700 000 kr)