Gullkantet partnerskap med Innovasjon Norge

Sykehuset Østfold har i knallhard konkurranse med 23 andre norske virksomheter vunnet et strategisk innovasjonspartnerskap med Innovasjon Norge. 15 millioner kroner er satt av til prosjekter som skal utvikle pasientens helsetjeneste. – Denne anerkjennelsen fra Innovasjon Norge viser at Sykehuset Østfold er helt i front som tjenesteinnovatør i Norge og Europa, sier administrerende direktør Just Ebbesen.

Bjørn Hødal, Sykehuset Østfold
Publisert 21.09.2017
Sist oppdatert 04.12.2017
En mann i oransje jakke
Administrerende direktør Just Ebbesen

Innovasjon Norge kunngjorde onsdag fire vinnere som får inngå i innovasjonspartnerskap. I et Innovasjonspartnerskap går offentlige virksomheter sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Hensikten er å utvikle løsninger som i dag ikke er i markedet. Bedriftene skal konkurrere om å lage de beste løsningene.

- Nye løsninger behøver ikke å bety at vi skal utvikle ny teknologi fra bunnen av. Det kan like gjerne bety at vi setter sammen eksisterende teknologi på en ny måte for å dekke et nytt behov, forteller Ingunn Olsen som er innovasjonssjef i Sykehuset Østfold.

Et godt eksempel på det er et innovasjonsprosjekt der sykehuset tar i bruk bevegelsessensoren Kinect fra tv-spillet X-box. Den samme sensoren, som i tv-spillet brukes til å fange opp spillernes bevegelser i et rom, brukes på sykehuset til å fange opp og varsle om en pasient er i ferd med å falle ut av sengen sin. Ni pasientrom i sykehuset er nå utstyrt med denne teknologien, og flere skal få det når løsningen er ferdig utprøvd.

Skal forbedre samhandlingen med pasienter utenfor sykehuset

Nå skal sykehuset invitere næringslivet med på å designe, utvikle og teste løsninger slik at pasienten selv kan ta del i eget sykdomsforløp og kommunisere med helsetjenesten – og til å utvikle, teste og ta i bruk analyseverktøy som gir økt beslutningsstøtte for helsepersonell.

- I vårt nye partnerskap skal vi finne løsninger som setter pasienten i stand til å medvirke i utforming av tjenesten, i valg av behandling og i å mestre eget liv. En del av teknologien som vi i dag kun har i helseinstitusjoner er blitt så enkel å bruke og så billig i innkjøp at pasienten kan få det med seg hjem. Det gir oss noen helt nye muligheter til å tenke pasientens helsetjeneste og utfordrer oss til å tenke helt nytt om samspillet mellom pasient og sykehus, sier Olsen.

Kreftpoliklinikken i Sykehuset Østfold er allerede i gang med et prosjekt der et utvalg pasienter har fått med seg hjem ulike måleapparater til å selv følge med på sin egen helsetilstand. Pasientene overfører nøkkeldata gjennom et nettbrett til sykepleierne på poliklinikken. Det gir trygghet for pasientene, færre unødvendige besøk på sykehuset og et bedre grunnlag for poliklinikken når behandlingen skal bestemmes.

Les mer: Tryggere hverdag for kreftpasienter

- Eksempelet fra kreftpoliklinikken viser at vi kan åpne opp for en helt ny type medvirkning fra pasientene. Tilbakemeldingen fra pasientene er at dette er noe de ønsker velkommen og vil ha mer av. Med det nye partnerskapet har vi nå finansielle muskler til å finne nye områder for denne type løsninger. Ikke minst kan prøveprosjektene våre bli etablert som en fast del av driften i sykehuset. Når vi er der, er det ingenting som hindrer oss i at løsningene også kan bli gjort tilgjengelig i markedet gjennom våre kommersielle partnere, sier Olsen.