Innovasjon

Målet med all innovasjon i Sykehuset Østfold er å utvikle nye og bedre produkter og tjenester for morgendagens pasientbehandling. Innovasjonsprosjektene skal understøtte Sykehuset Østfold sine mål og strategier.

For å imøtekomme fremtidige utfordringer som voksende helseutgifter, aldrende befolkning, mangel på fagpersonell og lignende er det et stort behov for å utvikle nye produkter og tjenester i sykehuset og i samhandling med førstelinjetjenesten.


Hovedoppgaver

  • Vurdere behov og innovative ideer meldt fra klinikkene
  • Gjennomføre innovasjonsprosjekter i samarbeid med klinikk, relevante næringslivsaktører og andre aktuelle parter
  • Sikre ekstern finansiering til å utforske ideer, utvikle og teste innovative produkter og tjenester


Kontakt

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum