Teknologi og e-helse

Teknologi og e-helse har ansvaret for IKT, klinisk IKT, medisinskteknisk utstyr og innovasjon i Sykehuset Østfold.

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum