En butikkfront med benker

Blodprøvetaking Sarpsborg

Åpningstider

Se våre åpningstider

Informasjon til deg som skal ta blodprøver

Forberedelser, rekvisisjon, timebestilling til glukose m.m.

Parkering

Det er parkeringsautomat på helsehusets parkeringsplass.Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sykehusets lokaler for blodprøvetaking ligger i helsehusets 1 etasje. Benytt hovedinngangen, blodprøvetakingen er lokalisert innerst i lokalet. Følg skilting til Sykehuset Østfold, blodprøvetaking. Sykehuset Østfold har ingen ekspedisjon ved Helsehuset Sarpsborg.

En stor murbygning

Helsehuset Sarpsborg

Roald Amundsens gate 17

1723 Sarpsborg