Undersøkelse og testing av MRSA

Det er aktuelt å MRSA-teste personer som:

 • tidligere har fått påvist MRSA, og som ikke har 3 negative kontrollprøver
 • har bodd sammen med MRSA-positiv
 • er helsepersonell og som har hatt nær kontakt med MRSA-positiv uten å bruke beskyttelsesutstyr
 • har arbeidet/vært pasient i helsetjeneste utenfor Norden de siste 12 mnd. (gjelder ikke samtaler, utstedelse av attest og forskrivning av resept)
 • har vært i barnehjem, flyktningleir eller fengsel i utlandet de siste 12 mnd.
 • har arbeidet eller oppholdt seg i asylmottak siste 12 mnd.
 • har sår/hudinfeksjon, hudlidelse eller har medisinsk utstyr (f. eks kateter, sonde, dren) gjennom hud/slimhinne, OG vært mer enn 6 uker utenfor Norden i sammenheng de siste 12 mnd.
 • ved smitteoppsporing

 • ved mistanke om MRSA-smitte eller bærerskap
 • ved planlagt eller sannsynlig forestående innleggelse i sykehus/poliklinikk
 • ved forhåndsundersøkelse av helsepersonell som tiltrer eller gjeninntrer i stilling. Helsepersonell som testes skal ikke arbeide med pasienter før prøvesvaret foreligger.
 • ved smitteoppsporing. Når svært mange skal testes samtidig, gjøres det vanligvis etter ringprinsippet i henhold til smittevernlegens anvisninger.
 • etter at eventuell behandling/sanering er avsluttet: Det tas da prøver etter en, to og tre uker. Nye kontroller anbefales tatt tre, seks og tolv måneder etter sanering.

Hvor skal man teste for MRSA

Prøvetakingssted

​Pasienter

Helsepersonell*

​Ytterst i hvert nesebor (med samme pensel)​X​X
​Svelg inklusiv tonsiller​X​X
​Perineum​X

Sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden
​X​X
​Innstikksteder for fremmedlegemer(katetre, dren etc)​X
​Kateterurin (hvis permanent urinkateter)​X

 *) Gjelder forhåndsundersøkelse og ved smitteoppsporing Ved kontroll etter sanering og behandling tas prøvene på samme sted som hos pasienter.

Metode for MRSA-prøvetaking

Prøvetakingsutstyr

Transportmedium og steril vattpensel (bact.us. pinne). Sterilt NaCl 0,9 %. Penselen fuktes i sterilt saltvann. Bruk 1 vattpensel for hvert prøvetakingssted.

​H​vor skal prøven tas
​Hvordan skal prøven tas
​Nese
​Prøven tas fra fremre 1/3 del av neseboret, fra overgang mellom hud og slimhinne. Vattpenselen strykes mot innsiden av begge nesevinger 3 ganger og settes i transportmediet.
​Svelg​Stryk penselen over ganebue og tonsillene 3 ganger.
​Perineum​Dette er et viktig område for påvisning av stafylokokker og ved bærertilstand. Penselen strykes over hud mellom urinrørsåpning og endetarmsåpning, og settes i transportmediet.
​Hud​Hvis sår, fjern først evt. puss, ta så prøve fra kruster, hudskjell og væskende sårflater, fra kant av sår, perforerte pustler, vesikkelinnhold, sårsekret fra under skorper, o.l. Vattpenselen settes i transportmediet. Dersom det er flere sår, skal det tas en prøve fra hvert av dem.

Prøvebeholder og rekvisisjon merkes med navn, fødselsdato, dato for prøvetaking, og fra hvor prøven er tatt. Rekvisisjonen merkes med "MRSA-screening". Ved prøvetakning av helsepersonell påføres arbeidstedets navn og adresse på rekvisisjonen som fakturaadresse.


For full oversikt over dette, henvises det til den nasjonale MRSA-veilederen.

Veileder


Sist oppdatert 13.01.2023