Smittevern

Vi yter optimal, tidsriktig og effektiv service innen smittevern for både ansatte og pasienter i helseforetaket og til kommunale helseinstitusjoner.

Vi skal forebygge og begrense forekomst av sykehusinfeksjoner og derved skape et trygt sykehusopphold for pasientene og et sikkert arbeidsmiljø for helseinstitusjonens ansatte. Vi bidrar også til å motvirke at smitte overføres fra smitteførende personer til de usmittede i befolkningen.

Seksjonen er en del av helseforetakets spesialisthelsetjeneste.

Les mer om smittevern i Sykehuset Østfold

Medarbeidere i avdeling for smittevern

 

Astri Lervik Larsen

 

Astri Lervik Larsen

Avdelingssjef og utdannet lege og spesialist i medisinsk mikrobiologi. Hun har jobbet i 10 år som overlege i mikrobiologi ved laboratoriet i Sykehuset Østfold og på Akershus Universitetssykehus. Fra 2021 har hun vært ansatt som overlege i avdeling for smittevern i Sykehuset Østfold. Den viktigste arbeidsoppgaven for smittevern er å forebygge sykehusinfeksjoner, altså hindre at pasienter og ansatte blir smittet av infeksjoner på sykehuset. Det er spesielt dette forebyggende aspektet ved smittevern som Astri tiltrekkes av, og god kjennskap til mikrober er nyttig i dette arbeidet.

Mobil: 482 53 183

Jon Birger Haug

 
Jon Birger Haug
Jon Birger Haug er infeksjonsmedisiner og har lang erfaring fra klinisk virksomhet og innen smittevern både fra Sykehuset Østfold og Aker sykehus. Han har som et særlig interesseområde rasjonell bruk av antibiotika og kan tenke seg kontakt med kolleger ”der ute” som er interessert i å kvalitetssikre forskrivningen i sykehus og sykehjem. Hovedansvarsområdet er smittevernet i SØ og med inntil 50 % tid avsatt til relevant forskning og sykehusepidemiologi. I henhold til sykehusets avtale med Østfolds kommuner er han tilgjengelig for fastleger i smittevernspørsmål og gir ellers gjerne råd om bruk av antibiotika.
 
Mobil: 994 40 707
 

 

Anette Andersen Rekstad

Anette Andersen Rekstad
Ansatt i 80% stilling som hygienesykepleier, og jobber 20% på infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved SØK. Har mange års erfaring fra infeksjonsmedisinsk avdeling på SØ, samt sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Fullført videreutdanning innenfor infeksjonssykdommer og smittevern ved Høgskolen på Vestlandet i 2017. Har hovedfokus inn i Sykehuset Østfold.
 
Mobil: 477 10 203

 

 

 

 

Gro Bøhler

Gro Bøhler

Har kommunalt smittevern som hovedarbeidsområde og er, sammen med Ole Fredrik Hansen, kommunenes hovedkontakt og samarbeidspartner. Hun har jobbet i seksjonen siden høsten 2010, og er utdannet hygienesykepleier på Diakonova i 2013. Gro har vært ansatt i sykehuset Østfold siden 1994, og har erfaring fra medisinsk avdeling og HMS- avdelingen (BHT).

 

Mobil: 976 19 235

 

 

 

Lars Varheim

Lars Varheim

Lars Varheim er ansatt i full stilling som hygienesykepleier. Han har mange års erfaring fra psykiatri, infeksjonsmedisinsk avdeling og akuttmedisinsk korttidspost. Fullført diplomutdannelsen i Smittskydd ved NHV i Göteborg i 2013. Sammen med Anette Andersen Rekstad har han hovedfokus inn i Sykehuset Østfold.

Mobil: 906 72 369

 

 

 

 

Ole Fredrik Hansen

Ole Fredrik Hansen
Ansatt i full stilling som hygienesykepleier. Han har flere års erfaring fra infeksjonsmedisinsk avdeling på Sykehuset Østfold og Ullevål.  Fullførte videreutdanning i infeksjons og smittevern ved Høgskolen på Vestlandet i 2015. Sammen med Gro Bøhler har han hovedfokus på kommunalt smittevern. 
 
Mobil: 477 14 068
 

 

 

 

 

Kristine Andersen

Kristine Andersen - smittevern
Har kommunalt smittevern som hovedarbeidsområde og er, sammen med Gro Bøhler, kommunenes hovedkontakt og samarbeidspartner. Har tidligere arbeidet i primærhelsetjenesten med fokus på smittevern.
 
Mobil: 902 55 634 


Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum