IGRA-test

IGRA-test - informasjon på flere språk (Folkehelseinstituttet)

Tuberkulosekoordinator

Intensjonen med tuberkulosekoordinatorfunksjonen er å bidra til økt pasientsikkerhet ved å fremme samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Tuberkulosekoordinatoren i Sykehuset Østfold kan kontaktes ved spørsmål om tuberkulose og tilbyr kurs/undervisning for helsepersonell i og utenfor sykehus, studenter og elever i helsefagutdanning.

Tuberkulosekoordinatoren har følgende oppgaver:

  • bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd, herunder at meldinger sendes som pålagt
  • etablere behandlingsplan for pasienten i samarbeid med behandlende spesialist, pasienten og kommunelegen
  • koordinere individuell oppfølging og behandling i samarbeid med behandlende spesialist og kommunehelsetjenesten
  • overvåke forekomsten av tuberkulose i helseregionen
  • delta i opplæring av personell
     

Tuberkulosekoordinatoren har tett samarbeid med avdeling for lungesykdommer, infeksjonssykdommer, barnesykdommer og senter for laboratoriemedisin.

Østfold har med sine 11 kommuner et nedslagsområder for koordinatoren. (Rømskog kommune ivaretas av tuberkulosekoordinator på AHUS)

Kontakt 

Tuberkulosetelefonen: 994 86 386

E-post: tuberkulose@so-hf.no

 

Sist oppdatert 13.01.2023