Sanering av MRSA bærerskap (eradikering)

​Når pågående infeksjon og sår er ferdigbehandlet, bør man ved MRSA-bærerskap gi mulighet for sanering, dersom ikke spesielle forhold tilsier at dette ikke er aktuelt. Det er viktig at pasienten får god informasjon om MRSA og sanering før man setter i gang. For å lykkes med saneringen, er man avhengig av at pasienten kan samarbeide, og er motivert for behandlingen.
Eventuell sanering av bærerskap hos barn og gravide bør gjøres i samråd med spesialist som pediater, gynekolog, infeksjonsmedisiner eller smittevernoverlege.

Fremgangsmåte ved sanering

Behandlingen skal vare i minst 5 dager, men ikke lengre enn 10.

Vask og desinfeksjon av kropp:

 • Mupirocinholdig nesesalve appliseres ytterst i hvert nesebor 2-3 ganger daglig. Salven har ikke markedsføringstillatelse i Norge og det må søkes om godkjenningsfritak. Søknadsskjema med veiledning kan rekvireres fra apotek eller lastes ned fra legemiddelverkets hjemmeside: http://www.legemiddelverket.no/.
 • Daglig helkroppsvask (inklusiv hårvask) med klorheksidinglukonat 40 mg/ml (Hibiscrub). Innsåping gjøres 2 ganger. Se vedlegg for vaskeinstruksjon. Rent håndkle benyttes etter hver vask. (Ikke bruk såper som inaktiverer klorhexidin samtidig, heller ikke til håndvask).
 • Dersom MRSA er funnet i halsen, gurgles munnhule og hals minst 2 ganger daglig med klorheksidin munnskyllevæske 2 mg/ml (Corsodyl). Systemisk antibiotikabehandling vurderes av lege. Tannbørste bør om mulig byttes hver dag, evt kokes eller desinfiseres med Corsodyl, tannprotese desinfiseres daglig med Corsodyl (se pakningsvedlegg).
   Ved resistens for noen av midlene, kontakt smittevernoverlegen ved Sykehuset Østfold for råd.

 • Daglig skifte av sengetøy, håndklær, kluter og alle klær. Tekstilene vaskes så varmt som de tåler i følge vaskeanvisningen. Det bør om mulig brukes klær som tåler minst 60C°.
 • Ved tørr hud kan man bruke fuktighetskrem som ikke inaktiverer klorheksidin (anionisk). Apoteket kan være behjelpelige med valg av produkt.
 • Ikke bruk piercing, armbåndsur, ringer, sminkeutstyr mv i hele perioden. De bør desinfiseres med 70% sprit før de tas i bruk igjen, sminke kan evt kastes.
 • Kam, briller og annet som kommer i berøring med hud/hår, desinfiseres daglig med 70% sprit. Linsebrukere bør hvis det er mulig bruke briller.
 • Alminnelig renhold ellers i hjemmet. Lufte godt daglig.
  Kontrollprøver etter gjennomført sanering utføres iht beskrivelse om MRSA-testing (pkt.1)

 Andre saneringsregimer, inkludert systemisk antibiotikabehandling, kan være aktuelle ved behandlingssvikt, pågående infeksjoner, underliggende sykdom, spesielle resistensmønstre mv.
Eksempler på forhold som bør vurderes som mulig årsak når sanering mislykkes:

 • Er bakteriene resistente for mupirocin?
 • Har personen individuelle risikofaktorer for bærerskap?
 • Er personen bærer i svelg?
 • Foreligger det manglende motivasjon eller evne til å gjennomføre saneringen?
 • Er det noe som kan ha bidratt til resmitte? F. eks ukjente bærere i familie eller nære kontakter eller kontakt med dyr som kan være smittet.
 • Har det vært mangelfullt renhold av tekstiler, utstyr, rom og inventar?
   

Prøv å løse de forhold som peker seg ut før ny sanering forsøkes. Lykkes man ikke etter flere forsøk, kontakt smittevernoverlegen for alternative behandlingstiltak. For full oversikt over dette, henvises det til MRSA-veilederen.

 


 

Sist oppdatert 13.01.2023