Rus - seksjon for utredning

Som pasient hos oss får du et utrednings-/ behandlingsteam som du skal samarbeide med gjennom oppholdet.

All deltagelse i seksjonens program forankres i egen plan for utredning og behandling i samarbeid mellom pasient og team. Sammen utarbeider dere en plan for oppholdet, samt ditt individuelle ukeprogram. Det daglige og ukentlige programmet veksler mellom timeplanbundet aktivitet, individuelle samtaler og fritid.
Vi gir tilbud om frivillig behandling i inntil 3 mnd. for rusavhengige. Vi gir også tilbud om behandling av rusavhengige på tvang, hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §10-2.

I utrednings- og behandlingsarbeidet vektlegges miljøterapi, og Motiverende Intervju(MI)som fokuserer på relasjons- og motivasjonsbygging. 

Seksjonen er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Seksjonen mottar henvisninger fra poliklinikker for rus- og avhengighetsbehandling og andre deler av spesialisthelsetjenesten som har vurderingsmyndighet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi samarbeider med seksjon for avrusning, poliklinikk rus- og avhengighetsbehandling, NAV, rustjenesten i kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Slik finner du fram

Oppmøtested

Peer Gyntsvei 84,  inngang D – 4 etasje. Inngang D har samme inngang som legevakten.
Sykehuset Østfold Moss

Sykehuset Østfold Moss

Peer Gynts vei 78

1535 Moss