Rusbehandling

Avdeling for rusbehandling er ansvarlig for drift av Sykehuset Østfolds tverrfaglig spesialiserte behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). All behandling er forankret i Lov om spesialisthelsetjenester. Vår virksomhet fordeler seg på poliklinikk og døgnbehandling. Vi gir tilbud om avgiftning, utredning og behandling.

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi har enheter i hele fylket.