Haldenklinikken

Rus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk Halden

Vi formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblematikk (alkohol, tabletter, illegale rusmidler). Vi samarbeider med sosial og helsetjenesten i pasientens hjemkommune om LAR behandling (legemiddelassistert behandling). Tilbudet gjelder også for spilleavhengige og pårørende.

Vi betjener kommunene Halden og Aremark.

Poliklinikkens tilbud er rettet mot utredning og behandling. Samtalebehandling i form av individualsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler og gruppesamtaler er de vanligste behandlingsformene. Vi kan også gi rådgiving, veiledning og undervisning.

Inntak vurderes på grunnlag av henvisninger. Disse kan komme fra fastlege, sosialtjeneste m.v.

Opplysningsplikt

Med hjemmel i Helsepersonelloven har vi opplysningsplikt i flg. tilfeller:

  • Opplysninger til Statsforvalteren der rusbruk er så alvorlig at de helsemessige kravene til å ha førerkort eller sertifikat ikke er oppfylt
  • Opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
  • Opplysning til sosialtjenesten om gravide som bruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet kan bli født med skade
Lover og forskrifter for spesialisthelsetjenesten og pasientrettighetsloven gjelder. Statsforvalteren v/fylkeslegen er tilsynsmyndighet.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gå til venstre når du kommer inn i vestibylen. Poliklinikken holder til i underetasjen.
Haldenklinikken

Haldenklinikken

Kjærlighetsstien 30

1781 Halden

Praktisk informasjon

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om frikort og egenandel