DPS nordre Østfold, døgnbaserte tjenester

Vi gir tilbud om psykiatrisk behandling når polikliniske og ambulante tilbud ikke er tilstrekkelig. Behandlingen er rettet mot symptomlindring, livskvalitet og funksjonsevne.

Man må ha henvisning fra fastlege eller annen behandler i spesialisthelsetjenesten ved behov for utredning eller behandling hos oss.

Vi samarbeider med pårørende og tjenesteytere fra kommunen der det er aktuelt.

Vi er lokalisert i egen bygning ved Sykehuset Moss. Gode bussforbindelser.

Det finnes avgiftsbelagte gjesteparkeringsplasser ved Sykehuset Moss.

Vi har fokus på pårørende, og har egne ansvarlige med særlig fokus på barn som pårørende. Vi tilbyr også livsmestringskurs for voksne pårørende.

Hvis du er i behov av diagnostisk utredning og / eller psykiatrisk behandling hos oss, trenger du en henvisning fra lege eller psykolog i samarbeid med fastlege.

Her er en veiledende mal for henvisning til Sykehuset Østfold, DPS nordre Østfold seksjon Moss og Indre Østfold henvisende leger og samarbeidspartnere.

Tentativ diagnose:

Bakgrunn, relevante opplysninger om:


 1. Oppvekstsvilkår

 2. Utdannelse, arbeid og aktivitet

 3. Økonomi og bosituasjon

 4. Har pasienten barn? Opplysninger om pasientens omsorgsrolle

 5. Bruk av rusmidler

 6. Har pasienten nære slektninger med psykisk lidelse?

 7. Tidligere psykiatriske behandling

Aktuelt:

 1. Hvilke plager har pasienten nå?
 2. Hva er gjort for å hjelpe pasienten i forhold til sine plager? (herunder evt. medisinering)
 3. Har pasienten individuell plan?
  1. Kontaktinformasjon koordinator
  2. Hva er gjort av kommunale tjenester?
 4. Relevante somatiske forhold
 5. Behandlingsmål
  1. Pasientens behov, forventninger og motivasjon
  2. Hva er det ønskelig at DPS kan bidra med i poliklinikk, gruppetilbud, døgnenhet eller ambulante tjenester?

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

En parkeringsplass foran en bygning

Peer Gynts vei 72, Moss

Peer Gynts vei 72

1535