BUPP Askim

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) i Askim skal gi barne- og ungdomspsykiatriske tjenester til innbyggerne i Indre Østfold, Marker og Skiptvet. Vi tar i mot barn og unge fra 0-18 år med psykisk lidelse og/eller problemer til undersøkelse og eventuell behandling.

Undersøkelse hos oss

Vi arbeider dels individuelt med barnet/ungdommen og dels med hele familien. Det er alltid viktig for oss å ha kontakt med foresatte og i de fleste tilfeller har vi også kontakt med skole, barnehage eller andre hjelpeinstanser etter avtale med foresatte.

Vi legger stor vekt på et nært samarbeid/samhandling med kommunale instanser. Vi bidrar med veiledningstjenester og trekker 1. linjen (fastlegen) aktivt inn i mange saker helt fra oppstart. Vi deltar i egnede samarbeidsfora i forbindelse med problemer som krever tiltak fra flere nivåer og fagområder.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

En bil parkert foran en bygning

Askimklinikken

Sykehusgata 2

1807 Askim