Infeksjonsmedisin poliklinikk

Ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk utredes og behandles pasienter med immunsvikt og ulike infeksjonsmedisinske sykdommer.

Selvinnsjekk

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen. Når du sjekker inn får du informasjon på skjermen om hvilken ventesone du skal gå til. Sykehuset er inndelt ved hjelp av farger. Du får beskjed om hvilken farge området du skal til har. Følg merkingen på skilt og i korridorer.

Pasientverter

Trenger du hjelp til å sjekke inn eller å finne fram, er sykehusets pasientverter til stede i vestibylen.

Ventesone

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

Ledsager

For ledsagere som er med til sykehuset, er det mulig å vente i vestibylen. Her er det både kafeteria og kiosk.


Er du aktuell for å få vaksine mot apekopper? Ved Sykehuset Østfold Kalnes tilbys vaksinen til den prioriterte førstegruppen. 

Dette gjelder for:

  • Menn som har sex med menn (MSM)som behandles for hiv infeksjon 
  • Menn som har sex med menn (MSM) som bruker PrEP

Hva skal du gjøre?

Ringe sekretær 41 70 88 43 helst mellom klokken 08.00 og 11.00  (eventuelt sykepleier 96 09 00 52), for avtale. Innen 10. mai 2023.

Hvis du har fått koppervaksine tidligere, må du si fra om det

Hva gjør vi?

Vi planlegger neste vaksinering i mai og juni 2023.

Norske helsemyndigheter har nå åpnet for vaksinasjon mot apekopper. Det er begrenset antall vaksiner og foreløpig er det kun aktuelt for personer som er i såkalt prioritetsgruppe 1 å få vaksine. Man får to doser med minst 4 ukers mellomrom.

Prioritetsgruppe 1 inkluderer:

1 a) 

  • Menn eller transpersoner som har sex med menn eller transpersoner, OG 
  • lever med hiv ELLER står på hiv-PrEP  

Eller

1b)

  • Menn eller transpersoner som selger sex til menn.

Tilbudet gjelder pasienter ved infeksjonspoliklinikken i Sykehuset Østfold. Hvis du følges opp på en annen poliklinikk eller et annet sykehus, må du kontakte de.

FHI Informasjon om apekoppevaksine

 Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Poliklinikkområde 1, 1. etasje (følg oransje farge).
Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum

Praktisk informasjon

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om frikort og egenandel