Fysikalsk medisin og rehabilitering Moss

Fysikalsk medisin og rehabilitering er en medisinsk spesialitet som omfatter utredning og igangsetting av behandling av pasienter med akutte- og langvarige smerter i muskel- og skjelettsystemet. Vi vurderer blant annet smerter i skulder, nakke, rygg, hofte, bekken, knær og føtter ved å foreta kliniske undersøkelser og/eller ultralyddiagnostikk og injeksjonsbehandling. Dette tilbudet er poliklinisk. 

Vi tilbyr også:

 • Arbeidsrettet poliklinisk utredning
 • Pre- og postoperativ oppfølging etter ortopediske eller kirurgiske inngrep på sykehuset
 • Hjerte- og lungerehabilitering
 • Gruppebehandling for pasienter under/etter kreftbehandling
 • Ryggpoliklinikk
 • Tverrfaglig vurdering, individuell- og gruppetrening for pasienter som deltar på startkurs i regi av overvektspoliklinikken
 • Spesialisert vurdering og oppfølging av kompliserte håndskader
 • Vurdering og tverrfaglig oppfølging av pasienter på anoproktologisk avdeling
 • Tverrfaglig pasientopplæring i samarbeid med seksjon pasient- og pårørendeopplæring

Kontakt

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Behandlere i avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering er lokalisert over 4 ulike etasjer. Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen. Når du har fått beskjed om hvilken ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.
Sykehuset Østfold Moss

Sykehuset Østfold Moss

Peer Gynts vei 78

1535 Moss

Kurs og møter

 • Helse og arbeid
  Dette er et 5 dagers kurs for deg med muskel- og skjelettlidelser som har falt ut av arbeid, utdanning eller står i fare for å falle ut. Målet er økt innsikt i og forståelse om seg selv og sine ressurser, for å mestre egen helse og deltakelse i arbeid.
  Helse og arbeid
  10.
  september
  2024
  5 dager
 • Lungerehabilitering
  Dette er en gruppeopplæring til pasienter med lungesykdommen KOLS og andre kroniske lungesykdommer. Målet med kurset er å få økt kunnskap om sykdommen, komme i gang med fysisk aktivtet, få et bedre funksjonsnivå og bidra til å mestre hverdagen bedre.
  Lungerehabilitering
  Dato kommer
 • Treningsgruppe for pasienter med sykelig overvekt
  Pasienter som ønsker rehabilitering for sykelig overvekt skal delta på en 6-ukers treningsgruppe ledet av fysioterapeut.
  Treningsgruppe for pasienter med sykelig overvekt
  Dato kommer