Urodynamisk poliklinikk

Vi utreder og behandler vannlatingsplager hos kvinner, barn, menn og barn.

Kontakt

Telefon

Spørsmål om ventetid

69 86 45 20

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen.

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

Poliklinikkområde 4, 1. etasje (følg grå farge)

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum