Klinikk for kvinne-barn

Klinikk for kvinne-barn består av kvinneklinikken og barne- og ungdomsklinikken, med virksomhet på Kalnes og i Moss. Kvinneklinikken utreder og behandler kvinner som trenger helsehjelp innenfor kvinnesykdommer ved kroniske og akutte tilstander. Kvinneklinikken har også et differensiert føde- og barseltilbud. Barne- og ungdomsklinikken utreder og behandler barn og ungdom i alderen 0-18 år. Barne- og ungdomsklinikken har eget barnemottak, døgnpost og poliklinikk i tillegg til en nyfødtintensivavdeling for syke nyfødte og premature fra svangerskapsuke 28.

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum