Morgenrøden

Noen trenger ekstra oppfølging på grunn av fødselsangst eller vanskelige opplevelser ved en tidligere fødsel. Da kan du få hjelp av Morgenrøden.

​Morgenrøden er en tjeneste kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold Kalnes tilbyr kvinner med fødselsangst og mye bekymringstanker rundt fødsel. Oftest er det fastlegen eller jordmor i svangerskapsomsorgen som samtaler om bekymringstankene, men i enkelte
tilfeller er det behov for henvisning til oss i spesialisthelsetjenesten. Gjennom samtaler og veiledning hjelper vi kvinner til å sette ord på sin bekymring. Sammen kan DU og jordmor legge en plan for kommende fødsel slik at DU skal være så trygg som mulig.

Målet er at kvinner så tidlig som mulig i svangerskapet skal få hjelp, slik at vi kan tilrettelegge for at svangerskap, fødsel og barseltid skal bli en fin fødselsopplevelse.
Hovedvekten av samtalene utføres i andre og tredje trimester av svangerskapet. Noen kvinner har behov for forløsningssamtale med gynekolog og noen kvinner har behov for utvidet samtale og gjennomgang av fødselsopplevelsen i etterkant av fødselen. I særskilte tilfeller har vi samtaler før svangerskap, og vi gjør enkelte omvisninger på
fødeavdelingen.

Dette er noen av de vanligste grunnene til at kvinner blir henvist til Morgenrøden:

  • Jeg er redd for å få panikk
  • Jeg er redd for smerte
  • Jeg VIL IKKE ha keisersnitt
  • Jeg VIL ha keisersnitt
  • Jeg VIL IKKE at fødselen igangsettes
  • Jeg VIL at fødselen igangsettes
  • Jeg mistet helt kontrollen sist
  • Jeg er redd for å miste kontrollen
  • De tok meg ikke på alvor under fødselen/barsel
  • Ingenting ble som jeg forventet eller ønsket

Fødebrev – bra eller ikke?

Et fødebrev kan inneholde noe om dine tidligere opplevelser og erfaringer, tanker om smerte og smertelindring, tanker om hva og hvordan DU reagerer når du blir redd, og hva DU trenger for å bli tryggere i en stresset situasjon hvor du kan være smertepåvirket og ikke klarer å få frem så mye informasjon. I fødebrevet kan DU fortelle hva du trenger for at jeg som jordmor kan møte deg på en slik måte at du/dere sitter igjen med en fin opplevelse. 

Kontakt med oss i Morgenrøden får du gjennom henvisning fra din fastlege, jordmor i svangerskapsomsorgen eller jordmor på barsel.​


Bilde av forsiden på Morgenrøden brosjyre
Sist oppdatert 02.06.2023