Føde-barsel poliklinikk

Vi arbeider for å gi et trygt tilbud til den gravide som trenger ekstra oppfølging i svangerskapet. Vi tilbyr alle kvinner rutineultralyd med terminbestemmelse. Tilbudet er frivillig og det er din lege eller jordmor som henviser deg hit.

Jordmor tar ultralyd på en gravid kvinne. Kvinnen og hennes mann følger med på skjermen.
 

Fødepoliklinikken er også beregnet for kvinner som får komplikasjoner i svangerskapet, kvinner som har hatt komplikasjoner i tidligere svangerskap og kvinner som trenger ekstra medisinsk oppfølging under aktuelt svangerskap.

Vi yter tjenester til kvinner fra vårt opptaksområde som er hele Østfold, kommunene Ås, Vestby, Frogn i Follo og til viss grad nordre Bohuslän i Sverige. Den gravide får time hos oss etter henvisning fra egen lege eller jordmor.

Etter fødsel

Barselpoliklinikken er et tilbud til alle som har født. Den er bemannet med barnepleier og jordmor og er åpen mandag til fredag.

I den første perioden etter hjemreisen har de fleste en del spørsmål. Barselpoliklinikken kan hjelpe deg med det som gjelder fødsel og barseltid. Personalet har høy kompetanse på amming. Du kan bestille time før hjemreisen eller ta kontakt på telefon.

Kontakt

Telefon

Fødepoliklinikk

69 86 31 66

Barselpoliklinikk

69 86 31 17

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen.

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

Føde-barsel poliklinikk ligger i poliklinikkområde 4, 1. etasje (Følg grå farge).

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum