Kurs

Skadelig seksuell atferd hos barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse - Forebygging og håndtering

Habiliteringstjenestene ved Sykehuset Østfold inviterer fagpersoner og pårørende til dagskurs om skadelig seksuell atferd hos barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse.

Tid og sted

Når

Kurset ble avholdt 6 februar 2024. Det er foreløpig ikke satt opp ny dato for dette kurset.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Sykehuset Østfold Kalnes
Kalnesveien 300
1714 Grålum

Pris

Pårørende gratis, fagpersoner kroner 500. Faktura ettersendes. 

Opplæringspenger / kjøregodtgjørelse

Yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger for kursdagen, og foreldre med lengre reisevei enn 10 km har anledning til å søke om kjøregodtgjørelse.

Servering

Det serveres kaffe/te og enkel lunsj. Gi beskjed ved påmelding om du har spesielle matbehov. 

Kursansvarlige

Afreen Olsen, seksjon voksenhabilitering og Torunn Gammelsrud Finpå, seksjon barne- og ungdomshabilitering.

Program

Klokkeslett

Tema/Info

Ansvarlig

08.30-09.00 Registrering og kaffe/te  
09.00-09.10 Velkommen Habiliteringstjenesten, Sykehuset Østfold
09.10-10.00

Presentasjon av TryggEst - Vern for risikoutsatte

Lillian Riis,koordinator TryggEst

10.00-10.15

Pause

 
10.15-11.15 Statens barnehus, Moss - Arbeid med særlig sårbare Heidi Lyngstad, Kjerstin Brenne og Mabi Due Stensvold, Øst politidistrikt
11.15-12.00 Lunsj  
12.00-13.15 Juridiske problemstillinger i arbeidet med seksuell helse Jostein Vist, juridisk seksjon ved Sykehuset Østfold
13.15-13.30 Pause  
13.30-14.45 Hvordan jobbe med seksuell helse - kartlegging, opplæring, tilrettelegging Habiliteringstjenesten, Sykehuset Østfold
14.45-15.00 Avslutning/evaluering  

Med forbehold om endringer i programmet. 

Kontakt

Lisbeth Wabakken
69 86 98 00