Pasientkurs

Barn med autisme og psykisk utviklingshemming i skolealder 6-12 år

Autismekurset er tilbud til foreldre i Østfold som har et barn i aldersgruppen 6-12 år som har fått diagnosen autisme/utviklingshemming.

Tid og sted

Når

Dette kurset ble avholdt 11. mars og 9. april 2024. Nye datoer er foreløpig ikke bestemt.

Arrangør

Barn som ikke er aktive pasienter i barnehabilitering må ha henvisning til kurset fra fastlege.

Mål

Kurset skal gi deltakerne økt forståelse for autisme og psykisk utviklingshemming. Videre er målet at deltakerne kan knytte kontakter og dele erfaringer. 

Påmelding

For å melde deg på kurset må du ringe seksjon barne- og ungdomshabilitering.

Se påmeldingsinformasjon under Kontakt.

Pris

Kurset er gratis, inkludert enkel lunsj.

Opplæringspenger

Yrkesaktive foreldre/foresatte kan søke om opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagen og foreldre/foresatte med lengre reisevei enn 10 kilometer kan ha rett til kjøregodtgjørelse fra Pasientreiser.

Parkering

Til høyre for administrasjonsbygget ligger det en stor parkeringsplass, en for ansatte og en for besøkende. Følg skilting til parkering for besøkende/ mammografiscreening. Betaling gjøres via betalingsautomat eller via appen Apcoa Flow. 

Program

Kursdag 1

Klokkeslett Tema
08.30-09.00 Registrering
09.00-09.45 Velkommen, forventinger, hva er utviklingshemming
09.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Hva er autisme?
10.45-11.00 Pause
11.00-11.30 Erfaringsutveksling om tema
11.30-12.15 Lunsj
12.15-13.00 Selvstendighetsutvkling 1
13.00-13.15 Pause
13.15-14.00 Selvstendighetsutvikling 2
14.00-14.15 Pause
14.15-14.45 Nettverksstøtte, erfaringsutveksling om tema
14.45-15.00 Avslutning

Kursdag 2

08.30-09.00 Registrering
09.00-09.45 Erfaring fra foresatt om ungdomsårene
09.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Atferd som utfordrer
10.45-11.00 Pause
11.00-11.30 Erfaringsutveksling om tema
11.30-12.15 Lunsj
12.15-13.00 Verktøykasse - Hva hjelper?
13.00-13.15 Pause
13.15-14.00 Verktøykasse - Hva hjelper? forts.
14.00-14.15 Pause
14.15-14.45 Erfaringsutveksling om tema
14.45-15.00 Evaluering og avslutning

Kursansvarlige: Spes. vernepleier Jorunn Johansen, spes. vernepleier Trude Schau-Dobinson og spes. vernepleier Lena Groth. 

Kontakt

Spør etter kurssekretær Lisbeth Wabakken.

Relevante behandlinger