Pasientkurs

Barn med autisme og psykisk utviklingshemming i skolealder 13-18 år

Autismekurset er et tilbud til foreldre i Østfold som har et barn i aldersgruppen 13-18 år som har fått diagnosen autisme/utviklingshemming.

Tid og sted

Når

Kurset ble avholdt 14. mars og 11. april 2024. Nye datoer er foreløpig ikke bestemt.

Arrangør

Barn som ikke er aktive pasienter i barnehabiliteringen må ha henvisning til kurset fra fastlege. 

Mål

Kurset skal gi deltakerne økt forståelse for autisme og psykisk utviklingshemming. Videre er målet at deltakerne kan knytte kontakter og dele erfaringer. 

Påmelding

For å melde deg på kurset må du ringe seksjon barne- og ungdomshabilitering.

Se påmeldingsinformasjon under Kontakt. 

Pris

Kurset er gratis, inkludert enkel lunsj.

Opplæringspenger 

Yrkesaktive foreldre/foresatte kan søke om opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagen og foreldre/foresatte med lengre reisevei enn 10 kilometer kan ha rett til kjøregodtgjørelse fra Pasientreiser.

Parkering

Til høyre for administrasjonsbygget ligger det en stor parkeringsplass, en for ansatte og en for besøkende. Følg skilting til parkering for besøkende/ mammografiscreening. Betaling gjøres via betalingsautomat eller via appen Apcoa Flow. 

Program

Kursdag 1

Klokkeslett Tema
08.30-09.00 Registrering
09.00-09.45 Velkommen, forventinger, diagnosen psykisk utviklingshemming
09.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Hva er autismespekterforstyrrelse
10.45-11.00 Pause
11.00-11.30 Erfaringsutveksling om tema
11.30-12.15 Lunsj
12.15-13.00 Selvstendighetsutvikling 1
13.00-13.15 Pause
13.15-14.00 Selvstendighetsutvikling forts.
14.00-14.15 Pause
14.15-14.45 Nettverksstøtte, erfaringsutveksling om tema
14.45-15.00 Avslutning

Kursdag 2

Klokkeslett Tema
08.30-09.00 Registrering
09.00-09.45 Velkommen, erfaring fra en mor - veien inn i voksenlivet
09.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Atferd som utfordrer
10.45-11.00 Pause
11.00-11.30 Erfaringsutveksling om tema
11.30-12.15 Lunsj
12.15-13.00 Verktøykasse
13.00-13.15 Pause
13.15-14.00 Verktøykasse forts.
14.00-14.15 Pause
14.15-14.45 Erfaringsutveksling om tema
14.45-15.00 Avslutning

Kursansvarlige: Spes. vernepleier Jorunn Johansen, spes. vernepleier Trude Schau-Dobinson og spes. vernepleier Lena Groth. 

Kontakt

Spør etter kurssekretær Lisbeth Wabakken.

Relevante behandlinger