Elbil parkering for medarbeidere

Medarbeidere må søke om tillatelse til å parkere på elbil-plass i Sykehuset Østfold. Kun medarbeidere som bor minst 25 kilometer unna kan søke, og det gjelder kun elbil, ikke hybridbil.

​Informasjon om bosted hentes fra Personalportalen, og avstanden måles via Google Maps. Det vil ikke bli personlige plasser, men du får innvilget en rett til å bruke plassen. Prinsippet om første mann til mølla gjelder.

OBS! Innvilget avtale er gyldig i 2 år. Vi gjør oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å følge opp og sende inn ny søknad innen den utløper. Noter i din kalender.

  • For å søke skal du sende e-post til: servicesenter@so-hf.no​ og oppgi :
  • ​​Ansattnummer (se Personalportalen)
  • ​​Navn
  • Privat adresse
  • ​Postnummer og sted
  • Bilens registreringsnummer

Oppgi om søknaden gjelder for Kalnes eller Halden. 

​​​​


Sist oppdatert 07.03.2023