Informasjon om parkeringsordningen for medarbeidere i Sykehuset Østfold

Parkering for medarbeidere

På Kalnes og i Moss er det skiltgjenkjenning på parkeringsplasser.

For å få pris som ansatt, må du ha registrert et privat mobilnummer i personalportalen. Hvis du kun har én mobil, som brukes både på jobb og privat, er det dette nummeret som skal være registrert. Mobilnummeret vil bli registrert hos APCOA for å bekrefte at du er ansatt i sykehuset.

Det er fire alternative betalingsformer og det koster 21 kroner per døgn.

  • For automatisk betaling, last ned appen APCOA FLOW
  • Betal på parkeringsautomat før du forlater sykehuset
  • Betal på nett innen 48 timer etter du forlater området
  • Få tilsendt faktura etter besøket mot et gebyr

Så lenge du har registrert deg med en brukerprofil, aktivert fordelen og registert ditt kjøretøy, enten i appen APCOA FLOW eller på nettsiden til APCOA​, vil du få ansattpris uansett hvilke betalingsløsning du velger. ​

Last ned appen APCOA FLOW. Nye medarbeidere får SMS tilsendt fra APCOA med informasjon om fordelsparkering. Følg deretter instrukser i appen.

Hvis du ikke ønsker å laste ned appen, eller ikke har en smarttelefon, så må du opprette en brukerprofil på nettsiden til APCOA for å få ansattpris.

Så lenge du har registrert deg med en brukerprofil, aktivert fordelen og registert ditt kjøretøy,  på nettsiden til APCOA, vil du få ansattpris. ​

Tast inn registreringsnummer på bilen på automaten når du skal betale.

Sykehusets samarbeidspartnere kan benytte samme løsninger som ansatte.
Nye samarbeidspartnere må kontakte servicesenteret for tildeling av fordelsparkering.


Kalnes og Moss - Her er det skiltgjenkjenning. Her har du fire valgmuligheter se punkt over om pris og betalingsformer.

Moss - På parkeringsplassen Carl Sibberns på utsiden av sykehusområdet er det ikke skiltgjenkjenning, så her må du betale i appen APCOA FLOW eventuelt i parkeringsautomaten ved sykkelparkeringen.

Halden - Ikke skiltgjenkjenning. Bruk parkeringsautomat eller appen APCOA FLOW.

Sarpsborgklinikken - Ikke skiltgjenkjenning. Bruk parkeringsautomat eller appen APCOA FLOW.

Øvrige lokasjoner - Følg parkeringsbestemmelser for lokasjonen.

 

Ladeplasser for medarbeidere på område B3

Medarbeidere som har behov for å lade, kan benytte ladeplassene på område B3.

Se avsnitt kartoversikt.

Det koster 25 kroner per time å benytte disse ladeplassene.

Vi anbefaler at kjøretøyet flyttes etter nødvendig lading er gjennomført for å  gi plass til andre.

Når medarbeider flytter bilen til parkeringsområder reservert for ansatte, blir ordinær takst for ansatte iverksatt.

 

 

 

Gratis på anviste plasser på Kalnes og i Moss. Hvis du parkerer MC på parkeringsplass beregnet på bil, må du betale i APCOA FLOW appen eller på automat.

Det er samkjøringsplasser på Kalnes og Moss. (Minst to medarbeidere i hver bil). Prinsippet om førstemann til mølla gjelder her. Det vil bli foretatt kontroller for å sikre at parkeringsplassene brukes riktig.

Du må følge lenken du har fått tilsendt fra APCOA for å komme til den norske varianten av appen APCOA FLOW. Der skal det være mulig å registrere fordelsparkering. Dersom du ikke får registrert deg i appen, gå inn på nettsiden til APCOA og lag din profil der. 

For generelle spørsmål kontakt Apcoa kundesenter.

E-post: Kundesenter@apcoa.no

Telefon 22 05 75 00

Hvis du ikke ønsker å bruke appen, kan du da registrere deg på nettsiden til APCOA og få fordelsparkering som ansatt?

 
Ja, du kan opprette en brukerprofil på nettsiden. Fordelsparkeringen er knyttet til ditt mobilnummer, så når du registrerer det, vil du få takst som ansatt på parkering.
 

Hvordan få takst som ansatt på betalingsautomaten?

 
Hvis du skal bruke automaten, skal du taste inn registreringsnummer på bilen. Så lenge du har lagt dette nummeret inn i din brukerprofil, vil du få takst som ansatt.
 

Dersom ansatte velger å motta faktura, vil de da få fordelen som ansatte?

 
Så lenge du har lagt inn registreringsnummeret på bilen i din brukerprofil, vil du få takst som ansatt, men du vil få et fakturagebyr i tillegg på 39 kroner.
 
 ​

Vi er to som er ansatt i sykehuset og bruker samme bil til ulike tider. Hvem vil parkeringen bli registrert på?

 
Ved skiltgjenkjenning vil den som la inn bilnummeret sist, bli belastet. Ved lokasjoner uten skiltgjenkjenning, registreres parkeringen i appen hos den som bruker bilen.
​ 
 

Blir jeg belastet hvis jeg kjører inn på en parkeringsplass, ikke finner noe ledig og kjører ut igjen?

 
Karenstid, før du blir belastet for parkering. Det vil si at dersom du kjører inn på et område for så å kjøre ut igjen med en gang, blir du ikke belastet.
​ 
 

Hva med utenlandske ansatte som ikke kan laste ned appen fordi utenlandske mobilnummer ikke godtas? Hvordan kan vi få ansattpris på parkering?

 
Du må følge lenken du har fått tilsendt fra APCOA for å komme til den norske varianten av appen APCOA FLOW. Der skal det være mulig å registrere fordelsparkering. Dersom du ikke får registrert deg i appen, gå inn på nettsiden til APCOA og lag din profil der.
​ 
 

Er MC-parkeringen fortsatt gratis?

 
Ja, den er fortsatt gratis på anviste plasser.


​Hvorfor er den ene inn/utkjøringen på A2 stengt?

Den er steng for å få en mest mulig trafikksikker og smidig løsning. Tidligere når det var to utkjøringer oppstod det mange farlige situasjoner når utkjøring to var nær utkjøring fra adminbygg, utkjøring fra akuttmottaket og grusplass (A4).  I ny løsning har man fått redusert antall samtidigheter på et lite område. 

 

 


   

​​​

Sist oppdatert 07.09.2023