Utdanningsplaner LIS

I spesialistforskriften §23 er det utdanningsinstitusjonens ansvar å utarbeide en plan for spesialistutdanningen. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om: a) hvilke læringsarenaer som kan tilby de ulike læringsmålene b) hvordan veiledning og vurderingen organiseres og gjennomføres c) hvordan det legges til rette for supervisjon

Her finner du utdanningsplaner for leger i spesialisering i Sykehuset Østfold. Siden er under oppdatering, flere utdanningsplaner publiseres fortløpende.
Sist oppdatert 28.08.2023