Rettigheter og plikter læreplass

Lærlingen og lærebedriftens/sykehusets rettigheter og plikter.

​​Lærlingens rettigheter og plikter

Lærlingen har rettigheter og plikter etter både Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven.

 • lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale, bl.a. når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager.
 • lærlingen skal delta aktivt i både opplæring og verdiskapningen
 • lærlingen har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men har samtidig plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid
 • lærlingen skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold
 • lærlingen har en arbeidsavtale og i tillegg en lærekontrakt
 • ved læretidens slutt opphører arbeidsavtalen


​Lærebedriftens rettigheter og plikter 

Sykehuset Østfold har som lærebedrift:

 • arbeidsgiveransvaret
 • skal inngå en arbeidsavtale i samsvar med læretidens periode som regulerer lønn og arbeidsforhold
 • skal gi opplæring etter kompetansemålene i læreplanen for faget
 • skal tilby et godt arbeids- og læremiljø
 • skal holde lærlingen trygdet og forsikret i læretiden

Sist oppdatert 22.11.2022