Overordnet plan for fag- og kompetanseutvikling

Bilde av forside strategisk plan for fag- og kompetanseutvikling
Sykehuset har utarbeidet en strategisk plan for fag- og kompetanseutvikling. Planen skal medvirke til å sikre at sykehuset har den rette kompetansen for å møte fremtidens utfordringsbilde og nå våre overordnede mål. 
Alle enheter i sykehuset har i tillegg egne planer for fag- og kompetanseutvikling.
Sist oppdatert 22.11.2022