Lærlinger i sykehuset

Bilde av lærlinger tatt ute på gressplenen bak Kalnes
De nye lærlingene som startet opp i Sykehuset Østfold i august 2022.

En av sykehusets fire lovpålagte oppgaver ifølge lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8 er utdanning av helsepersonell. Dette innbærer å legge til rette for praksisplasser for studenter/elever av ulike utdanningskategorier.

Sykehuset Østfold har lange tradisjoner og positive erfaringer med å ha lærlinger. Vi tilbyr læreplasser i flere fag.

Høsten 2022 startet over 30 nye lærlinger i Sykehuset Østfold.

Kontaktperson fagutviklingskonsulent Cathrine Solheim Haugen cathrine.haugen@so-hf.no

Læreplan i vg3 ambulansefaget


Lærlinger i ambulansefaget august 2022.

Lærlinger i ambulansefaget august 2022.

Kontaktperson seksjonsleder Ole Bertheussen ole.bertheussen@so-hf.no

Læreplan i vg3 ernæringskokkfaget

​Kontaktperson rådgiver Kjersti Aarvik Holøs, fag og kompetanseavdelingen kjersti.aarvik.holos@so-hf.no​

Læreplan i vg3 helsearbeiderfaget​

Lærlinger i helsearbeiderfaget  august 2022.

Lærlinger i helsearbeiderfaget august 2022.


Kontaktperson rådgiver Therese Hammerstad therese.hammerstad@so-hf.no

Læreplan i vg3 logistikkfaget


Kontaktperson seksjonsleder Hilde Ravneng Haug hilde.ravneng.haug@so-hf.no


Læreplan i vg3 portørfaget


Kontaktperson seksjonsleder Hilde Cathrine Wernersen hilde.cathrine.wernersen@so-hf.no eller seksjonsleder Marianne Holme marianne.holme@so-hf.no​

Læreplan i vg3 renholdsoperatørfaget​Hva vil det si å være lærling?

​​

Rettigheter og plikter​
Sist oppdatert 22.11.2022