Pasienthotell og overnatting

Vi har ikke pasienthotell ved Sykehuset Østfold. Foreldre til barn og ungdom under 18 år, far/medmor/ledsager på føde/barsel og foreldre med barn innlagt på nyfødtintensiv har tilbud om overnatting.

Rom på føde/barsel

Eksempel på rom på føde/barsel

Les mer på avdelingenes sider:​Barne- og ungdomsklinikken

Føde/barsel

Nyfødtintensiv

Sist oppdatert 31.08.2022