Sårpoliklinikken gir økt trygghet

Siden sårpoliklinikken åpnet på Kalnes i januar har 163 pasienter mottatt behandling, og tilbudet er utvidet til fem dager i uka. - Sårpoliklinikken gir økt trygghet og reduserer liggetid, sier avdelingssjef Asbjørn Sorteberg.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 18.06.2021
Klinikksjef Tom Nordby, seksjonsleder Eva Tveter, adm.direktør Hege Gjessing og avdelingssjef Asbjørn Sorteberg under en offisielle åpningen av sårpoliklinikken.

​Da sårpoliklinikken åpnet i døgnområde 6 ortopedi i slutten av januar, var det et tilbud på dagtid to dager i uka.

- Vi måtte utvide til fem dager i uken allerede 3. mai på grunn av stor pågang. Det er veldig gledelig. Sårsykepleierne, legene og ikke minst pasientene er veldig fornøyde, sier seksjonsleder Eva Tveter.

Se også: Egen poliklinikk for sårbehandling

Se også: Sykepleiere har hevet kompetansen på sårbehandling

På grunn av korona har det ikke vært en offisiell åpning av poliklinikken, men denne uken var det endelig en markering av det nye vellykkede tilbudet.

Seksjonsleder Eva Tveter

Seksjonsleder Eva Tveter

I sårpoliklinikken følger sykepleierne med videreutdanning i sårbehandling opp pasienter som allerede har vært inneliggende i avdelingen. Sårsykepleierne behandler ulike typer sår, men primært sårinfeksjon etter operasjon og oppfølging av diabetessår som ikke vil gro.

- Det går veldig dårlig med pasienter med forverring diabetessår i utgangspunktet. Amputasjonsrisiko er redusert med opp mot 80 prosent ved tverrfaglig tilnæring og en omstilling til at dette er øyeblikkelig hjelp som blir prioritert, sier avdelingssjef Asbjørn Sorteberg.
Han viser til at sårpoliklinikken fører til kontinuitet og betydelig kompetanseheving for disse pasientene.

- Det reduserer liggetid og gir økt trygghet for pasientene. Satsing på kompetanse blant sykepleierne og det tette samarbeidet med legene våre er et essensielt steg for å komme videre med satsingen på diabetes fot. Vi har nå eget sår og tun for pasienter med diabetes fotsår, egen sårpoliklinikk med spesialutdannede sykepleiere og har etablert ukentlige samarbeidsmøter med indremedisiner og infeksjonsmedisiner. I tillegg har vi fellespoliklinikk med diabetespoliklinikken i Moss, sier Sorteberg.

Artikkelen fortsetter under videoen om det nye poliklinikktilbudet.


Seksjonsleder Eva Tveter er veldig glad for de gode tilbakemeldingene de får, ikke minst fra pasienter som føler seg godt ivaretatt av medarbeidere de kjenner.
- Pasientene blir skrevet ut tidligere fra avdelingen, og blir fulgt opp etter behov av poliklinikken. Sykepleierne følger pasientene tett, og det er lav terskel for reinnleggelse når det er nødvendig.

Sårpoliklinikken har sommertid og delvis stengt i en periode i forbindelse med sommerferien.

- Men til høsten har vi planer om å videreutdanne én eller to sykepleiere til i sårbehandling, opplyser Eva Tveter.

Offisiell åpning av sårpoliklinikken

Administrerende direktør Hege Gjessing under den offisielle markeringen. I bakgrunnen klinikksjef Tom Nordby og seksjonsleder Eva Tveter.