Sykepleiere har hevet kompetansen på sårbehandling

Nå har Sykehuset Østfolds døgnområde 6 ortopedi fått egne sårsykepleiere. Fire sykepleiere på Kalnes har tatt videreutdanning, og kan bidra til enda bedre forebygging, oppfølging og stell av pasienter med sår.

Publisert 15.06.2020
Sist oppdatert 01.09.2020
Døgnområde 6 ortopedi har fått egne sårsykepleiere
Sykepleierne Frida Helene Dahl, Nathalie Andersen, Aliza Thomsen og Kine Austad ved døgnområde 6 ortopedi på Kalnes, har tatt videreutdanning i sårbehandling.

​- Vi er veldig stolte. Dette er en kompetanseheving som vil komme våre pasienter til gode. Bedret kvalitet i pasientbehandlingen og motivasjon til jobben, så det er et kjempefint kompetanseløft. Vi synes dette er veldig stas, sier assisterende seksjonsleder Denisa Velic.

Økt behov

Døgnområde 6 ortopedi som holder til på Kalnes har ikke hatt egne sårsykepleiere tidligere, men nå i mai ble sykepleierne Nathalie Andersen, Frida Helene Dahl, Kine Austad og Aliza Thomsen uteksaminert fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Sykepleierne Frida Helene Dahl, Nathalie Andersen, Aliza Thomsen og Kine Austad ved døgnområde 6 ortopedi på Kalnes, har tatt videreutdanning i sårbehandling.

Tun 2 på døgnområde 6 er et tun med ni sengeplasser, som behandler pasienter med ortopediske infeksjoner i armer og bein. Pasienter med abscesser, bakterieinfeksjon i bein og beinmarg, infeksiøse tenovaginitter, -bursitter eller -artritter, er ortopedisk behandlingsansvar.

Sykepleiere på døgnområde 6 ortopedi har utdannet seg til sårsykepleiere.

Fra v. Frida Helene Dahl, Nathalie Andersen, Aliza Thomsen og Kine Austad har nå økt kompetanse om sårbehandling, som gjør at de kan jobbe både mer forebyggende og steller mer selv uten en lege tilstede.

Stadig flere må behandles for sår i norske sykehus.
- Sårsykepleiere er et behov som har meldt seg i stadig større grad, og vi er en stor enhet med mange behov. Vanligvis er det sårsykepleiere på diabetespoliklinikken og døgnområde kirurgi, så derfor er det flott at vi har medarbeidere som gjerne ville videreutdanne seg slik at vi nå får våre egne sårsykepleiere, sier seksjonsleder Nina-Merete Flater Alveberg fornøyd.

De nyutdannede sårsykepleierne er godt fornøyde med kompetansehevingen.

Mange har kroniske sår, og diabetessår er noe av det mest vanlige. Men også trykksår, og sår etter kirurgiske inngrep, er blant det som behandles.
- Nå blir vi også mye bedre på å oppdage, forebygge og behandle sår. Det handler ikke bare om å behandle selve sårene, men også å finne årsaken bak for å se hva som gjør at pasienten får sår, påpeker Nathalie Andersen.

Utdanner flere

Sammen med kollegaene har hun fulgt forelesninger og deltatt på flere samlinger i løpet av utdanningsperioden, før avsluttende eksamener nå i mai.

- Vi har lært beste praksis, og kan delta i faglige diskusjoner, sier Frida Helene Dahl.

Internt bidrar videreutdanningen i sår til økt selvstendighet for sykepleierne, økt kunnskap og mulighet til å gjennomføre sårstell alene. Sykepleierne vil dessuten sørge for kompetanseoverføring til de andre sykepleierkollegaene i avdelingen.

- Vi skal fortsette med å ha fokus på utdanning av sårsykepleiere, og det er allerede en sykepleier til som står på trappene til å starte etterutdanning nå. Og hvem vet, kanskje kommer vi dit at vi kan tilby oss å hjelpe andre avdelinger etterhvert, sier Nina-Merete Flater Alveberg.