Redegjørelse til Datatilsynet

Datatilsynet har bedt at Sykehuset Østfold redegjøre for bruk av ekstern leverandør under Sykehuspartner innenfor IKT-infrastrukturtjenester. Sykehuset Østfold har i dag oversendt denne redegjørelsen.

Bjørn Hødal
Publisert 16.06.2017

Brevet inngår i administrerende direktørs orienteringer i styremøte 19. juni, og kan leses her.