Redegjørelse for samfunnsansvar

Sykehuset Østfold har utarbeidet en redegjørelse for samfunnsansvar. Redegjørelsen bygger på spesialisthelsetjenestens felles rammeverk for samfunnsansvar.

Bjørn Hødal
Publisert 05.07.2023
Sist oppdatert 06.07.2023
Hovedinngang SØ

Redegjørelsen beskriver aktsomhetsanalyser innenfor følgende områder:

  • Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (sosiale forhold)
  • Medarbeidere og mangfold (sosiale forhold)
  • Miljø og klima (miljøforhold)
  • Naturmangfold og økosystemer (miljøforhold)
  • Skatt og forebygging av økonomisk kriminalitet (økonomiske forhold)

Du finner redegjørelsen og mer om sykehusets arbeid med samfunnsansvar på denne nettsiden.​​