Pasienten har fått bestemme

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, ble det lyttet til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

Publisert 10.01.2017
Sist oppdatert 11.01.2017
Skjermdump av internettforside

Hvordan er det egentlig å være syk? Hva slags informasjon trenger du da? For å lage nye nettsider, måtte sykehusene ha svar på disse spørsmålene.

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» intervjuet 150 pasienter, pårørende og helsepersonell i 18 fokusgrupper ni steder rundt om i landet. Alle sykehusene hadde også en spørreundersøkelse på sine nettsider hvor brukerne skulle si hva de lurte aller mest på.

Christin Nyland, leder av nasjonalt redaksjonsråd for felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten, oppsummerer funnene: - Folk som blir syke, må orientere seg i en helt ny hverdag. Alle spørsmål dukker opp samtidig; hva feiler det meg, hvor skal jeg, hva skjer og når skjer det? Vi har samlet all relevant informasjon knyttet til sykdommen og mener dette gjør det enklere for pasienter og pårørende å finne fram.

Christin Nyland
Leder av nasjonalt redaksjonsråd for felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten Christin Nyland

Oversiktlig og lettfattelig informasjon

En unison tilbakemelding fra deltagerne i fokusgruppene var at de ønsket informasjon om det som skjer før, under og etter behandling. De ville også finne oversiktlig og lettfattelig informasjon om diagnose, prognoser og behandling, med mulighet til å fordype seg i mer utfyllende informasjon.

De sa at de har behov for helhetlig, relevant informasjon om pasientløpet og oversikter over hvor man kan få behandling for hva. Informasjon om kvalitet, ventetider og henvisningsrutiner ved det enkelte behandlingssted sto også på ønskelista i tillegg til praktisk informasjon om sykehuset.

Hatt en hånd på rattet

Tilbakemeldingene fra brukerne av sykehustjenestene viser at internett er en del av sykehuset, en del av pasientreisen og en del av behandlingen. Under utviklingen av felles nettløsning har man latt brukerne ha en hånd på rattet: De har fått teste løsningen og gi tilbakemeldinger på om vi er på rett veg. Slik vil det fortsatt være når nettløsningen skal videreutvikles.

– Vi er glad for at pasientene har fått være med på å forme de nye nettsidene. Det er pasientene som vet hva slags informasjon de har behov for. Vi i brukerutvalget håper og tror at dette er et langt, viktig og riktig skritt på veien mot pasientens helsetjeneste, sier Vigdis Yttervik, som er leder i brukerutvalget i Sykehuset Østfold.

Vigdis Yttervik
Leder i brukerutvalget Vigdis Yttervik

Sjekk nettsidene til ditt sykehus dersom du eller noen av dine nærmeste blir syke!

Nettsidene til både Sykehuset Østfold og de andre sykehusene i Norge er under utvikling, og det jobbes stadig med å beskrive flere behandlinger. Det at behandling ikke er beskrevet, betyr ikke nødvendigvis at den ikke tilbys. Ta en titt på de behandlinger og undersøkelser som vi har på vår side per i dag. https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger

Har du tilbakemeldinger om nettsidene til Sykehuset Østfold? Send gjerne en e-post til: post.info@so-hf.no.