Over 3200 prøver i biobanken

For ett år siden avga den første pasienten sine prøver til biobanken i Sykehuset Østfold, og nå er over 3200 prøver samlet inn.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 03.04.2018
Sist oppdatert 31.05.2018
Waleed Ghanima, Elisabet Nilsen Holm, Gry Schie, Eli Førsund, Åse-Berit Mathisen og Jonas Bergan
Forskningssjef Waleed Ghanima, seksjonsleder Elisabet Nilsen Holm i kreftavdelingen, helsesekretær Gry Schie, sykepleier Eli Førsund ved tromboseklinikken, laboratorietekniker Åse-Berit Mathisen og rådgiver Jonas Bergan i forskningsavdelingen.

​Det er etablert medisinske forskningsbanker innen flere fagområder i Sykehuset Østfold, og før påske avga pasient nummer 100 sine prøver til medisinsk forskning innen blodsykdommer.
- Enda flere har gitt sitt samtykke og venter på prøvetaking, så det er veldig bra. Tallene viser at vi nå er godt i gang, sier avdelingssjef Waleed Ghanima i forskningsavdelingen.

Det første året har krevd mye arbeid for å få på plass logistikken rundt prøvetakingen til biobanken.
- Men de siste månedene har det kommet skikkelig i gang, og stadig flere pasienter bidrar. Vi får bare ja, sier Ghanima fornøyd.

Ved Sykehuset Østfold er det etablert forskningsbiobanker innen flere medisinske fagområder. En biobank er en samling biologisk materiale, som for eksempel blod, urin eller vevsprøver. Denne typen materiale vil kunne inneholde informasjon som kan gi svar på hittil ubesvarte og ukjente spørsmål om helse og sykdom. Utviklingen av moderne medisinsk forskning tilsier at denne typen informasjon blir stadig viktigere og mangel på biologisk materiale vil dermed kunne forsinke medisinske fremskritt. Sykehusets forskningsbiobanker skal sikre tilgangen til biologiske prøver av høy kvalitet og på denne måten gi grunnlag til nåværende og fremtidig medisinsk forskning.

Ved å donere prøver til biobanken vil dagens pasienter bidra til en bedre helsehjelp for fremtidige pasienter.

Les mer om forskningsbiobank her

Flere fagområder

7. april 2017 leverte den første pasienten inn prøvene sine til biobank for blodsykdommer og medisinsk forskning, og få sykehus har en biobank. Foreløpig er prøver med blod, urin og vev kun samlet inn, og alt fryses ned i kjølebokser i kjelleren. Der lagres prøvene til fremtidig forskning.
Per dags dato foregår innsamling av biologisk materiale til biobank for blodsykdommer, aterosklerose (åreforkalkning) og revmatologi (primært benmargsødemsyndrom).
- Men de aller fleste prøvene samles inn foreløpig, er til biobank for blodsykdommer, sier Ghanima. Generell forskningsbiobank for overvekt er nå også godkjent for oppstart og vil starte opp i løpet av året, og det jobbes også for å få klarsignal til å starte innsamling av prøver til generell forskningsbiobank til kreft.
- Særlig hvis vi kommer i gang med generell kreft, så tror jeg vi vil få inn veldig mange flere prøver, sier forskningssjefen.

God hjelp

I oppstarten var det kun enkelte leger som plukket ut pasienter som var aktuelle til å levere prøver til biobank, men i løpet av året er også øvrige leger ved de ulike fagområdene invitert med.

- Vi får fantastisk god hjelp fra sekretærene på de medisinske poliklinikkene, og de har rett og slett en nøkkelrolle. De sender ut samtykkeskjema sammen med brevet fra sykehuset til pasienten, og dermed er pasientene informert før de kommer til time på sykehuset. Da er samtykke klart når de kommer, og de kan eventuelt ta opp spørsmål direkte med legen. Vi har fått veldig positiv respons, sier Ghanima fornøyd. Han gir også ros til leger, sykepleiere og laboratoriemedarbeidere, som hjelper til med innsamlingen av materiale til biobanken.

Seksjonsleder Elisabeth Nilsen Holm ved kreftavdelingen, oppfatter pasientene som svært velvillige.
- Folk er veldig positive og vil gjerne bidra, sier hun.
Selv pasienter som vanligvis tar blodprøver på helsehus eller hos fastlegen, kommer ekstra til Sykehuset Østfold kun for å levere inn prøver til biobanken.
Foreløpig blir alle prøvene til forskningsbiobanken tatt på Sykehuset Østfold, men det jobbes også for å se om det er mulig å få til dette på helsehusene.

 

Prøver i biobank for medisinsk forskning
Over 3200 prøver er nå samlet inn til biobanken for medisinsk forskning i Sykehuset Østfold.