Østfoldinger i unikt forskningsstudie

En kvinne fra Østfold var den første som ble inkludert da forskningsstudien PreventADALL startet i desember 2014. 2400 mor-barn par rekruttert fra Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Karolinska universitetssykehus i Stockholm har bidratt, og nå vekker det første resultatet på forebygging av atopisk eksem internasjonal oppmerksomhet.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 20.02.2020
Sist oppdatert 03.03.2022
En gruppe mennesker iført hvite labfrakker og merker
Sykehuset Østfolds stipendiat og molekylærbiolog Birgitte B. Trinborg, forsker og hovedveileder Christine M. Jonassen, stipendiat og lege i spesialisering Sigve Ådalen og seksjonsoverlege Katrine D. Sjøborg.

The Lancet, et av verdens mest prestisjetunge medisinske tidsskrift, har i dag publisert en artikkel på resultater fra studien (lenke), og flere av Sykehuset Østfolds forskere er medforfattere.
  
Mange barn utvikler atopisk eksem, og mange med atopisk eksem utvikler også matvareallergi. PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies) er en stor internasjonal studie som ble startet for å undersøke om allergisk sykdom kan forebygges, og om det er faktorer tidlig i livet som kan påvirke risikoen for å utvikle allergiske sykdommer og andre folkesykdommer. Resultatene viser at oljebad fra to ukers alder ikke er et tiltak som forebygger eksem første leveår.

Se også: Oljebad forebygger ikke atopisk eksem

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

- Siden olje er gunstig for hudens fuktighet, hadde vi også store forhåpninger om at regelmessig oljebad kunne virke forebyggende. Resultatet var jo overraskende, medgir Sykehuset Østfolds forsker Christine Monceyron Jonassen. Hun er hovedveileder for tre av stipendiatene i studien, Magdalena Værnesbranden, Birgitte Bekker Trinborg og Sigve Ådalen, og dessuten medforfatter til artikkelen i The Lancet. Seksjonsoverlege Katrine Dønvold Sjøborg ved kvinneklinikken i SØ er også medforfatter på artikkelen og medveileder til stipendiatene Magdalena Værnesbranden og Johanna Wiik, som også er medforfattere til artikkelen.

Omfattende forskningsprosjekt

PreventAdAll er et meget omfattende forskningsprosjekt hvor SØ er en av tre aktører. Deler av ideen kom fra Sykehuset Østfold, og det ble også gjort en pilotstudie her som ligger til grunn for PreventAdAll.

Prosjektet er omtalt som enestående på verdensbasis på grunn av høy rekrutteringsrate, lavt frafall, og potensiale til å kunne gi vitenskapelige baserte råd for matvareintroduksjon og hudstell til barn i store deler av verden.
Resultatet som nå er publisert dreier seg om funn knyttet til forebygging av eksem, som er den første av to hovedhypoteser som er undersøkt. Det andre som studien også ser på, om forebyggingstiltak har effekt på matallergi ved 36 måneders alder, pågår fortsatt. Målet er å ha resultatet klart i løpet av 2020.

Tett oppfølging

Kvinner som hadde Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Karolinska Universitetssykehus i Stockholm som fødeplass, ble fra desember 2014 til høsten 2016 rekruttert til å være med. Nesten 2400 mor-barn par fra en generell befolkning, altså uten økt risiko for allergisk sykdom, ble invitert til å delta i forbindelse med rutineultralydundersøkelsen ved 18 uker svangerskap.

- Det er en unik sjanse å få være med i PreventADALL-studien, sier Monceyron Jonassen.

Kvinner som takket ja til å være med fikk merket fødselspapirene sine med "PreventADALL", og det blir tatt en god del prøver av både mor og barn. Studien er tenkt og designet bredt. Deltakerne har besvart spørreskjemaer, følges opp med kontroller, og har bidratt til å samle inn mye biologisk materiale som blodprøver, urin, avføring og spytt.

Artikkelen fortsetter under bildet

Katrine D. Sjøborg, Birgitte B. Trinborg, Christine M. Jonassen og Sigve Ådalen

Seksjonsoverlege Katrine Dønvold Sjøborg, stipendiat og molekylærbiolog Birgitte B. Trinborg, hovedveileder og forsker Christine Monceyron Jonassen, og stipendiat og lege i spesialisering, Sigve Ådalen.

- Mødrene har vært veldig interessert, og vi er takknemlige for all den innsatsen studiedeltakerne har lagt i studien. De kan bidra til å oppdage ting som ingen andre har funnet ut, og samtidig får de veldig god oppfølging. Barna som i utgangspunktet er friske, har blitt kalt inn til kontroll ved 3, 6, 9 og 12 måneders alder, samt 2 og 3 års kontroller. Da har både huden og utvikling generelt blitt sjekket opp, forklarer Monceyron Jonassen.

- Det har betydd mye for kvinneklinikken å få tatt alle disse prøvene. Veldig mange medarbeidere har vært involvert underveis, og det er lagt ned en stor jobb, sier seksjonsoverlege Katrine Dønvold Sjøborg.

Hovedveileder Monceyron Jonassen ønsker å rette en ekstra takk til alle de flinke studiesykepleierne som har vært involvert i prosjektet, og alle andre som har bidratt, både fra barne- og ungdomsklinikken og kvinneklinikken.

Flere funn i vente

Per dags dato har Sykehuset Østfold fire stipendiater som forsker på data som er samlet inn. Overlege Magdalena Værnesbranden ser på generell HPV (humant papillomavirus), og molekylærbiolog Birgitte B. Trinborg undersøker virus i tarm. Lege i spesialisering ved barne- og ungdomsklinikken, Sigve Ådalen, ser på viruset TT (Torque-teno virus), som er et lite virus 95 prosent av befolkningen tester positivt på. Han ønsker å undersøke mengde TTV babyer har, og se hvordan det påvirker astma. Johanna Wiik som har begynt å jobbe i Gøteborg, fortsetter forskningsprosjektet sitt ved Sykehuset Østfold, hvor hun ser på sammenhengen mellom for tidlig fødte og HPV.

- Vi får veldig mye tilbake gjennom deltakelsen i PreventADALL, og alle prosjektene våre har noe med virus å gjøre. Deltakelsen er en unik sjanse, fordi PreventADALL har ekstra høy kvalitet på planlegging og gjennomføring, og er en av få studier som har klart å samle så mye datamateriale. Her er det mye som kan undersøkes i lang tid fremover, sier Christine Monceyron Jonassen fornøyd.

PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitits and ALLergies) er en stor internasjonal studie. Målet er å:

  • Undersøke om enkle tiltak i første leveår kan redusere utviklingen av allergiske sykdommer
  • Identifisere om miljø- og livsstilsfaktorer gjennom svangerskap, fødsel og barndom påvirker utvikling av allergiske og andre folkesykdommer, også senere i livet
  • Omsette ny viten om risikofaktorer til tiltak for å redusere utvikling av folkesykdommer, og gi bedre allmennhelse


(Kilde: Oslo universitetssykehus)

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside