Oljebad forebygger ikke atopisk eksem

Mange barn utvikler atopisk eksem, og mange med atopisk eksem utvikler også matvareallergi. Studien PreventADALL ble startet for å undersøke om oljebad fra to ukers alder og/eller tidlig introduksjon av tilleggsføde kunne forebygge atopisk eksem og matvareallergi. Resultatene viser at tiltakene ikke forebygger eksem første leveår.

Publisert 20.02.2020
Sist oppdatert 22.11.2022
Bilde av nyfødt baby som gråter mens en voksen hånd holder babyen hånd
Illustrasjonsfoto

Pressemelding fra UiO i forbindelse med at The Lancet, et av verdens mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter, har publisert en studie om forebygging av atopisk eksem:

To mindre studier publisert i 2014 i hhv Japan og USA/UK med vel 100 barn hver med høy risiko for atopisk eksem viste at daglig fuktighetskrem fra tidlig spedbarnsalder reduserte eksem med cirka 30-50 prosent ved 6-12 måneders alder.

PreventADALL-studien som startet i desember 2014 inkluderte nesten 2400 mor-barn par fra en generell befolking, altså uten økt risiko for allergisk sykdom. Deltagerne ble inkludert ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Karolinska Universitetssykehus, Stockholm. I studien ble barna tilfeldig trukket til en av fire grupper; ingen spesielle tiltak, regelmessige oljebad frem til 9 måneders alder, tidlig introduksjon av tilleggsføde ved siden av amming, eller begge tiltak.

PreventADALL har samarbeidet med BEEP studien i UK, som hos omlag 1400 barn med økt risiko for atopisk eksem, undersøkte om forekomst av atopisk eksem kunne reduseres med daglig fuktighetskrem.

I dagens utgave av the Lancet, et av verdens aller mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter, viste PreventADALL-studien at ved 1 års alder hadde barna med regelmessig oljebad eller tidlig introduksjon av tilleggsføde (ved siden av amming) ikke lavere forekomst av atopisk eksem enn kontrollbarna. Tilsvarende rapporterte BEEP studien at daglig fuktighetskrem i første leveår ikke reduserte atopisk eksem ved 2 års alder.

- På den ene siden er vi lei oss for at vi ikke kunne forebygge utvikling av atopisk eksem med disse tiltakene. På den annen side er det kanskje en trøst for foreldre som ikke gjennomførte disse tiltakene, sier leder for studien, overlege, professor dr. med. Karin C. Lødrup Carlsen.

Spedbarnsperioden er krevende for mange familier, og foreldre hører mye om hva de bør, og ikke bør gjøre for å bedre barnas helse. Derfor er det svært viktig at vi dokumenterer effekten av tiltak før vi gir råd, sier hun.

PreventADALL studien har, i likhet med BEEP studien, vist at vi per i dag ikke kan anbefale regelmessig oljebad eller hudkremer for å redusere eksemforekomsten. Sammen med studier fra hele verden med tilsvarende problemstilling inngår PreventADALL-resultatene fra en generell barnebefolkning og BEEP-resultatene fra barn med høy risiko for eksem, i en stor pågående meta-analyse. Slik kan den samlede informasjonen som finnes innen fuktighetsbehandling av huden og forebygging av spedbarns eksem analyseres, for å ende opp med en sikker konklusjon. Slik det ser ut nå må vi nok lete etter andre type tiltak for å redusere atopisk eksem i befolkningen.

- Det svært viktig å fremheve at våre studier siktet mot primærforebygging, altså hos friske barn. Dette må ikke forveksles med bruk av fuktighetskrem som behandling av atopisk eksemhud, der nytten av fuktighetskrem er godt dokumentert og svært viktig, sier Lødrup Carlsen.

Om de to forebyggingstiltakene har effekt på matallergi ved 36 måneders alder vet de ikke før sent 2020, da undersøkelsene ikke er ferdige ennå. Men studien har godt håp om å kunne avklare dette i løpet av året. Prosjektlederen ønsker å berømme deltagerfamiliene for deres imponerende innsats for forskningen. De har møtt og møter til mange undersøkelser, gjennomført intervensjonstiltak i en krevende spedbarnsperiode, besvarer spørreskjema og samler biologisk materiale til studien som er planlagt å fortsette godt inn i voksen alder for barna. Det er derfor gledelig at innsatsen har bidratt til at resultatene får internasjonal oppmerksomhet i de ledende tidsskriftene i verden.