Nytt tilbud i Sarpsborg

Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold starter nå et felles behandlingstilbud som skal gjøre hverdagen enklere for personer med rus- og psykiske lidelser.

Sykehuset Østfold
Publisert 01.09.2017
FACT-teamet
Fra venstre: Prosjektleder Bjørn Omberg, seksjonsleder psykiatrisk poliklinikk DPS Halden-Sarpsborg Stellan Andersson, teamleder rus og psykisk helse Sarpsborg kommune, Håkon Steigun Løes, seksjonsleder SMP, avdeling for rusbehandling Kyrre Moen.

​I tillegg til å øke livskvaliteten, er målet at dette samarbeidet skal føre til færre innleggelser, mindre rus, mindre kriminalitet og en lettere hverdag også for pårørende. For noen kan det være aktuelt å få hjelp til å kunne jobbe. 1. september starter teamet sitt arbeid. Fra oppstart vil de jobbe med 30 personer med rus- og psykiske lidelser. Etter planen vil 140 personer få oppfølging av teamet etter et halvt års drift.

Skal oppsøke pasientene

Utgangspunktet for å velge den nye metoden, var at Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold mente at tilbudet kunne vært langt bedre for flere dersom det hadde vært mer oppsøkende, lettere tilgjengelige, mer fleksible, tilstrekkelig intense og mer langvarige.

Metoden som skal brukes, kalles FACT-modellen. Metodikken er utviklet i Nederland de siste 15 årene - og nå skal den altså tas i bruk i Sarpsborg.

- FACT-modellen handler om å oppsøke pasientene der de er. Dersom pasienter av ulike årsaker ikke har forutsetninger for å møte opp til faste avtaler i våre lokaler, kan vi heller ikke være nyttige for dem. Derfor vil vi nå oppsøke dem hjemme, på arbeidsplassen og andre arenaer hvor våre tjenester ofte vil være mer effektive, sier Håkon Steigum Løes, teamleder ved Kompetansesenter for rus og psykisk helse.

Nettopp oppsøkende behandlingsteam er en av Helsedirektoratets sterkeste anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse.

Fagkompetansen blir samlet

FACT-teamet består av 13 personer. Fagpersonene er ansatt i henholdsvis DPS Halden-Sarpsborg, avdeling for rusbehandling og Sarpsborg kommune, men er samlet under én prosjektleder, som er daglig leder for teamet.  Teamet har i tillegg til psykiatriske sykepleiere, psykolog, og psykiater, tilsatt erfaringsspesialist og arbeidslivs spesialist. FACT vil holde til i Jernbanegata, der også lavterskel helsestasjon for rusmisbrukere i Sarpsborg er i dag.

En stor fordel med modellen er at fagkompetansen er samlet på ett sted, slik at man til enhver tid tar stilling hvilke behov pasienten har og hvilken behandling som passer. Dermed kan man gjøre tiltak der og da, i stedet for å tenke på hva som er sykehusets ansvarsområde og hva kommunen skal gjøre for pasientene. (Kilde: Sarpsborg kommune)

 

Unni Skaar og Irene Dahl Andersen

Unni Skaar, rådmann i Sarpsborg kommune og Irene Dahl Andersen, videadministrerende direktør i Sykehuset Østfold. 

FACT-modellen

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen i Nederland.

ACT står for Assertive community treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

Les mer om ACT og FACT på Helsedirektoratets nettsider

Feirer 10 år med ACT i Østfold

I år er det 10 år siden kommunene i nordfylket gikk sammen med Sykehuset Østfold og dannet et ACT-team.
Se saken fra jubileumsfeiringen her
Irene Dahl Andersen, Knut Michelsen, Anne Grethe Erlandsen og Heidi Bye

Feirer 10 år med ACT i Østfold

I år er det 10 år siden kommunene i nordfylket gikk sammen med Sykehuset Østfold og dannet et ACT-team.
Se saken fra jubileumsfeiringen her
Irene Dahl Andersen, Knut Michelsen, Anne Grethe Erlandsen og Heidi Bye