Feiret 10 årsjubileum for ACT i Norge

I år er det ti år siden kommunene i nordfylket gikk sammen med Sykehuset Østfold og dannet et ACT-team. ACT-teamet reiser ut og bistår pasienter med alvorlige psykiske lidelser i deres eget hjem. - ACT-teamene har gitt en fenomenal reduksjon i tvangsbruk og innleggelser, og ACT-teamet i Moss og Indre Østfold har vært og er et forbilde i dette arbeidet, sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet under fredagens jubileumsmarkering.

Bjørn Hødal
Publisert 28.08.2017
Irene Dahl Andersen, Knut Michelsen, Anne Grethe Erlandsen og Heidi Bye

Fredag formiddag var pasienter, pårørende, fagfolk og samarbeidspartnere samlet til markering av 10 årsjubileum for ACT-teamet i Moss og Indre Østfold på Refsnes Gods i Moss. Jubileet ble markert med et fagseminar og påfølgende hagefest.

ACT-team er i dag en internasjonal anerkjent modell for å gi aktiv og oppsøkende behandling til pasienter med alvorlig psykisk sykdom. Østfold var pioneren i Norge, og markeringen av ti år med ACT i Østfold er samtidig en markering av ti år med ACT i Norge. ACT-teamet er et samarbeid mellom kommunene Moss, Rygge, Våler, Askim, Råde, Trøgstad, Skiptvedt, Eidsberg og Sykehuset Østfold.

-Vi så at denne pasientgruppen stod uten et godt tilbud. Samarbeidet mellom de ulike delene av helsevesenet var for dårlig. Vi trengte et team som så helheten, forklarte Knut Michelsen. Han er kommunelege i Moss og en av flere ildsjeler bak ACT-teamet.

Fornøyde brukere

De 14 ACT-teamene i Norge er blitt fulgt tett av forskningsmiljøene. Det er blitt gjort en omfattende evaluering, og ACT-teamene er blitt forsket på i hele fire doktorgradsavhandlinger. Et gjennomgående funn er at pasienter og pårørende er godt fornøyd med ordningen. En pårørende til en av teamets brukere kunne på fredag fortelle hva teamet hadde betydd for henne og hennes sønn.

- Før ACT-teamet kom var det mange stoler å falle i mellom, og vi falt mellom dem alle. Da ACT-teamet lette opp og fant sønnen min og tok seg av han, var det som om en stein ble tatt av mine skuldre. Nå vet jeg at noen passer på, fortalte moren.

Tverrfaglig team

Teamet er satt sammen av medarbeidere med ulik fagbakgrunn. Team-medlemmene tilbyr medisinsk behandling, familiestøtte, sosionomtjenester, fellesaktiviteter, yrkesmessig rehabilitering, helhetlig oppfølging og behandling av rusavhengighet, samt hjelp til å mestre små og store utfordringer i hverdagen. Dette er oppgaver som tradisjonelt sett er fordelt mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det unike med ACT-modellen er at dette blir tilbudt av det samme teamet.

- Det er en trygghet for kommunene å ha spesialister med i teamet. Både det at spesialistene kommer hjem til pasientene og det at vi i kommunen har spesialister vi enkelt kan rådføre oss med, sa Heidi Bye som er leder av driftsstyret for ACT og kommunalsjef helse og omsorg i Våler kommune.

- Vi hadde noe vi trodde på. Nå vet vi at det virker, sa Irene Dahl Andersen som er viseadministrerende direktør i Sykehuset Østfold og klinikkdirektør for psykisk helsevern og rus. For forskningen viser at ACT-modellen virker. Pasientene er mer fornøyde. Antallet døgnopphold i institusjon er redusert. Det er nedgang i tvangsbruk og behandlingen har fått bedre kontinuitet over tid.

-ACT-teamet i Østfold har vært tro mot modellen og har hatt stor betydning for opprettelsen av andre i team i Norge. Dere kan fortsatt være et foregangsteam, sa professor Torleif Ruud som har vært sentral i evalueringen av og forskningen på ACT i Norge.

Den utfordringen tok teamleder Ida Marie Snopestad i ACT-teamet før markeringen fortsatte med grilling, kulturelle innslag, hagespill og hyggelig samvær i hagen på Refsnes Gods.

Hva er Assertive Community Treatment (ACT)?

  • Aktiv oppsøkende behandling for personer som er vanskelige å nå og opprettholde kontakt med for ordinære tjenester
  • Utredning, opptrening og støtte gis der pasienter bor
  • Teamet gir et helhetlig tilbud som dekker sentrale behov hos brukeren
  • Møter brukeren flere ganger i uka over opptil mange år
  • Minst 70-80 % av kontaktene skal være utenom teamets lokaler
  • Brukeren kjenner og har kontakt med mange i teamet
  • Teamet skal kunne gi tjeneste døgnet rundt sju dager i uka
  • Lavt antall pasienter pr teammedlem (maksimum 10)
  • Teamet skal kunne gi kunnskapsbaserte behandlingsformer
  • ACT-team i Norge drives av DPS og kommune/bydel i samarbeid

(Kilde: Torleif Ruud)