Inviterer næringslivet til samarbeid

Sykehuset Østfold inviterer næringslivet til samarbeid om utvikling av nye løsninger og tjenester som bidrar til nyskapende pasientforløp. I mai arrangeres markedsdialog med potensielle leverandører.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 24.04.2018
Ingunn Olsen
Innovasjonssjef Ingunn Olsen

​I løpet av 2018 vil Sykehuset Østfold gjennomføre en konkurranse om å inngå et eller flere innovasjonspartnerskap, som har som mål å utvikle nye løsninger og tjenester som bidrar til nyskapende pasientforløp - i første omgang for kreftpasienter.

  • Innovasjonspartnerskap er en ny konkurranseform som ble innført 1. januar 2017
  • Ordningen skal gjøre det enklere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om utvikling av ny teknologi og nye løsninger, der bedriftene konkurrerer om å lage de beste løsningene
  • Innovasjon Norge ønsker å bidra til at offentlig sektor kan bestille og kjøpe løsninger ingen har sett før

Se også: Sykehuset Østfolds nettside om innovasjonspartnerskap

- Pasienter ønsker å ta ansvar

- Vi ser en økende grad av digitalisering og automatisering i samfunnet, der innbyggerne er vant til å bruke digitale tjenester for å utføre oppgaver på egenhånd, kommunisere og skaffe informasjon. Det er et stort potensial for å innføre digitale tjenester også inn i helsetjenesten, som vil komme både pasienter og helsetjenesten til gode. I kartleggingen vi har gjort, har vi funnet at mange pasienter ønsker å ta ansvar og være mer deltakende, sier Sykehuset Østfolds innovasjonssjef Ingunn Olsen.

For å få til dette må det utvikles løsninger og tjenester som gjør det mulig for for pasienten å dele informasjon om sin egen tilstand med helsetjenesten når pasienten er hjemme, at informasjonen deles og bearbeides.

- I samarbeid med blant andre Fredrikstad kommune, inviterer vi næringslivet til markedsdialog for å presentere behovet, gjennomgå den foreløpige problemstillingen og diskutere innovasjonspotensial og utvikle ideer til løsninger, opplyser Olsen.

Markedsdialogen gjennomføres ved to workshop (trykk på lenke for å se invitasjonen), mandag 7. mai i Fredrikstad og torsdag 24. mai i Sarpsborg. Innspill fra dialogen skal benyttes i kravspesifikasjon til konkurransen.

Sykehuset Østfold har 8 millioner kroner til innovative løsninger som skal bidra til realisering av pasientens helsetjenesten. Konkurransen skal resultere i en helhetlig løsning og tjeneste for oppfølging av pasienter med langvarig eller alvorlig sykdom i perioden de er hjemme. Målet er at pasientene i større grad skal kunne følge med på, håndtere og forstå egen sykdom ved å kommunisere digitalt med helsetjenesten, ta prøver og målinger i hjemmet, skaffe seg nødvendig informasjon og få støtte til å ta beslutninger, og at helsepersonell i større grad kan følge opp pasienter mens de er hjemme.

Vil få mest mulig kunnskap

- Ved at leverandørene deltar på workshopen, sikrer vi at de ulike delene av bransjen blir hørt og får komme med nyttige innspill. Vi håper å få mest mulig kunnskap om mulighetene som finnes og alternative løsninger, slik at det kan utarbeides en kravspesifikasjon som er fremtidsrettet, sier Olsen.

Løsningen som utvikles skal kunne brukes av flere pasientgrupper, og kunne gjenbrukes i helsetjenesten. Det er et stort markedspotensial for leverandører som ønsker å være med på dette. Siste frist for påmelding til dialogmøtet er 30. april.