Er i gang med digital hjemmeoppfølging

Vivi Haaheim som leder klinisk arbeidsgruppe og innovasjonssjef Ingunn Olsen, opplyser at den første pasienten nå er inkludert i utprøvingen av en ny tjeneste for digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter.

Publisert 21.12.2020
Sist oppdatert 25.01.2021
Noen få kvinner på et kontor
Vivi Haaheim (leder for klinisk arbeidsgruppe) og prosjektleder Ingunn Olsen som er innovasjonssjef i Sykehuset Østfold.

​Utprøvingen som startet torsdag i uke 51, er en del av innovasjonspartnerskapet «Nyskapende pasientforløp», der Sykehuset Østfold samarbeider tett med leverandøren Diffia og Sykehuspartner om å utvikle og teste en tjeneste for digital hjemmeoppfølging som en integrert del av pasientforløpet.

- Dette gjør vi for at pasientene skal få det bedre, det er til pasientens beste, sier Andreas Stensvold, avdelingssjef for kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold. Han er ikke i tvil om at det er mye å hente på å gi pasientene større mulighet til å være aktive og deltakende i behandlingen.
 
Tjenesten heter «Nimble Homewards», og består av en app for helsepersonell på sykehuset (Nimble Clinic) og en app for pasientene hjemme (Nimble People).

Les også: Tester ut digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter 

Tjenesten gjør det mulig for kliniker og pasient å ha kommunikasjon når pasienten er hjemme mellom behandlingene, gjennom utveksling av digitale skjemaer for symptomkartlegging og meldinger med tekst og bilder.

Vivi Haaheim

Vivi Haaheim

Pasienten har også mulighet til å utføre målinger som blodtrykk, vekt, temperatur og oksygenmetning, og formidle resultatene gjennom appen som på sin mobiltelefon. Sykehuset kan dermed følge opp pasientens helsetilstand, få mulighet til å oppdage forverringer, og sette i gang tidlige tiltak. Tjenesten er tilgjengelig for pasient og kliniker både på PC, nettbrett og mobiltelefon.

- Den digitale tjenesten må være sømløs og trygg, sier Stensvold. En forutsetning for å lykkes er at dette er integrert med de systemene klinikerne bruker og at det oppleves trygt for både pasienter og klinikerne.

  • I prosjektet «Nyskapende pasientforløp» har Sykehuset Østfold gått sammen med Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet for å invitere private leverandører tilå inngå innovasjonspartnerskap, for å utvikle fremtidsrettede løsninger og tjenester som muliggjør trygg og god hjemmeoppfølging for kreftpasienter.
  • Prosjektet startet i oktober 2017 og går til høsten 2021.
  • I konkurranse med både nasjonale og internasjonale selskaper ble til slutt Diffia AS valgt, som sammen med Sykehuset Østfold, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF og Fredrikstad kommune skal utvikle en digital tjeneste for hjemmeoppfølging,Nimble Homewards.

Prosjektet har hatt fokus på brukerinvolvering og –medvirkning fra starten.
- Det er viktig i slike utviklingsprosjekter som dette at sluttbruker er tett involvert hele veien. Det er de som til sist skal bruke løsningen, og det er deres behov som skal dekkes, sier Vivi Haaheim, leder av den kliniske arbeidsgruppen.
Hva er nytt med dette prosjektet?
  • Tjenesten er en integrert del av pasientforløpet og skal muliggjøre sømløs kommunikasjon og informasjonsdeling. Informasjon om pasienten hjemme kommer inn i kliniske fagsystemer som sørger for god arbeidsflyt for klinikerne.
  • Arkitekturen er banebrytende – tjenesten er etablert i Helse Sør-Øst sin infrastruktur og i Norsk Helsenett. Det er også etablert en løsning for samhandling mellom de to delene.
  • Ved forverring av tilstand som krever tiltak, får ansvarlig helsepersonell varsel på sin rolletelefon og tiltak settes i gang umiddelbart. Dette er ikke mulig med andre eksisterende løsninger etter som de er enkeltstående og krever at bruker logger seg inn i løsningen.
  • Pasienten benytter egen mobil eller pc med innlogging med Bank ID til å kommunisere med ansvarlig helsepersonell på sykehuset. På den måten slipper pasient og sykehuset å administrere og vedlikeholde egne enheter/nettbrett til dette formålet.
  • Pasient og helsepersonell kan på en lovlig og sikker måte utveksle meldinger med bilde.
  • Med klinisk utprøving vinner brukerne erfaring med tjenesten, samt får utført systematisk brukertesting som grunnlag for forbedring av tjenesten.
  • Benytter innovasjonspartnerskapsprosedyre som anskaffelsesprosedyre, som innebærer at man kan anskaffe umiddelbart etter utvikling uten å måtte gå ut på ny anskaffelse.