Tester ut hjemmeoppfølging av kreftpasienter

Hva er gevinsten hvis pasienten i større grad får muligheten til å kontrollere sin egen helsetilstand og ta enkle prøver hjemme? Medarbeidere ved kreftpoliklinikken på Kalnes har fått opplæring, og fra uke 51 kan de første pasientene teste ut en ny løsning for digital hjemmeoppfølging.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 11.11.2020
Sist oppdatert 26.01.2021
En gruppe mennesker i hvite labfrakker
Fra v. helsefagarbeider Anne Jorunn Solbrekke, overlege Lena Turzer, sykepleier Trine Manstad, sykepleier Therese Bjørnebekk, helsefagarbeider Renate Nordahl og seksjonsoverlege Øyvind Tennøe.

​- Når pasientene kommer til sykehuset, får vi ofte kun et øyeblikksbilde der og da. Det er ikke alltid til det beste. Pasientene er mer hjemme enn på sykehus. De kan ha store endringer i helsetilstanden, og jeg som lege vil ha mye større nytte av et totalbilde med mer informasjon om hvordan det egentlig går med pasienten, sier avdelingssjef Andreas Stensvold ved kreftavdelingen i Sykehuset Østfold.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Andreas Stensvold og Elisabeth Holm ved kreftavdelingen i Sykehuset Østfold

Avdelingssjef Andreas Stensvold og seksjonsleder Elisabeth Holm ved kreftpoliklinikken ved Sykehuset Østfold er spent på å få testet ut ny løsning for digital hjemmeoppfølging av pasienter.

Enkle målinger og tilbakemeldinger

Ideen strekker seg flere år tilbake. Allerede i 2015 testet kreftpoliklinikken i Sykehuset Østfold ut digital hjemmeoppfølging for kreftpasienter som forebyggende helsetjeneste.
Da var det ikke mange løsninger på markedet, og for tre år siden inviterte Sykehuset Østfold næringslivet til å inngå innovasjonspartnerskap gjennom prosjektet "Nyskapende pasientforløp". Målet er å utvikle en fremtidsrettet løsning for digital hjemmeoppfølging som en integrert del av pasientforløpet.

Sist uke ble den første opplæringen av medarbeidere gjennomført, for å kunne starte testing av digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter gjennom bruk av løsningen Nimble Homewards.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon

Helsefagarbeidere følger opp den daglige registreringen av tilbakemeldinger og målinger fra pasienten på mobilen, men ved for eksempel forverring i tilstand, går det et varsel til sykepleier eller lege.

Ved hjelp av mobiltelefonen de bruker på jobb, er målet at sykehusets medarbeidere skal få oppdatert informasjon fra pasientene.

- Det kan være utfylling av digitale skjemaer om symptomer som smerte, kvalme, matlyst og aktivitetsnivå, eller enkle målinger som vekt, temperatur, blodtrykk og oksygenmetning. Løsningen gir også mulighet for at helsepersonell og pasienter kan sende meldinger med tekst og bilde, forklarer Vivi Haaheim, som leder den kliniske arbeidsgruppen.

Registreringene kategoriseres etter alvorlighetsgrad, der grønn registrering er normal, gul er avvikende, og rød registrering er alvorlig. Ved rød registrering kommer det et varsel på mobiltelefon til ansvarlig sykepleier eller lege, som håndterer dette varselet umiddelbart.

Positiv til å teste ny løsning

I utviklingen av løsningen har medarbeidere i kreftavdelingen gitt innspill og uttrykt behov underveis.

- Dette er nybrottsarbeid på flere nivåer, både klinisk og teknisk, og det er mange både i og utenfor sykehuset som har bidratt til at prosjektet nå har kommet et viktig steg videre og nærmer seg klinisk utprøving, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen, som leder prosjektet.

I første omgang er seks medarbeidere, både leger, helsefagarbeidere og sykepleiere fra kreftpoliklinikken på Kalnes, valgt ut til å være såkalt superbrukere i arbeidsgruppen. Onkologisk sykepleier Therese Bjørnebekk, er en av dem.
- Dette er det spennenede å få være med på. Det som er veldig positivt, er at vi får være med fra starten av, slik at vi kan bli kjent med prosjektet og løsningen tidlig, sier Bjørnebekk. Hun har tro på at det blir en positiv opplevelse.
- Det vil helt sikkert bli ulike erfaringer, men testingen gir oss en liten pekepinn.

Fra uke 51 skal åtte pasienter inkluderes uavhengig av hvilken kreftdiagnose de har, og de tester første versjon av løsningen i fire til seks uker.

- Å teste løsningen er viktig for å få erfaring og forbedre tjenesten basert på behov, sier Stensvold.

Utprøvingen vil vare frem til sommeren 2021, og underveis vil tjenesten videreutvikles med flere funksjoner.

Viktigere enn noen gang

Koronautbruddet har ført til en merbelastning for kreftpasienter og kronisk syke. I Sykehuset Østfold har det medført økt bruk av hjemmeoppfølging for å skjerme pasienter og forhindre smitte. I tillegg til tett samarbeid med hjemmesykepleie og sykehjemmene i kommunen, har sykehuset økt bruk av telefon- og videokonsultasjon.

I den tiden vi lever i, har digitale løsninger for hjemmeoppfølging av pasienter blitt viktigere enn noen gang, og prosjektet "Nyskapende pasientforløp" har blitt ytterligere aktualisert.

Nettopp gevinsten både for pasienter og helsetjenesten, er viktig. Pasientene får større mulighet til å være aktive og deltakende i behandlingen, legene kan oppdage forverring tidligere og iverksette tiltak, og pasienter som ikke har behov for det, kan spares for unødvendig oppmøte hos legen. Ved hjelp av trygge teknologiske løsninger kan også helse- og omsorgstjenesten frigjøre kapasitet og plass, og det blir en vinn-vinn situasjon.

• I prosjektet har Sykehuset Østfold gått sammen med Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet for å invitere private leverandører til å inngå innovasjonspartnerskap, for å utvikle fremtidsrettede løsninger og tjenester som gjør det mulig med trygg og god hjemmeoppfølging for kreftpasienter. Noen løsninger finnes på markedet fra før, men disse er ikke integrert med sykehusets kliniske systemer. Det medfører ofte at de ikke fremstår som brukervennlige, men heller stjeler tid.
• Prosjektet startet i oktober 2017 og går til høsten 2021
• Leverandøren Diffia ble valgt som utviklingspartner, og sammen med Sykehuset Østfold og Sykehuspartner utvikler de en digital løsning som skal gjøre det mulig å ha sømløs kommunikasjon og informasjonsdeling mellom sykehuset og pasienten som er hjemme mellom kreftbehandlingene.
• Første kliniske utprøving starter opp i desember 2020

Designer Kristine Fry fra Diffia, Vivi Haaheim som leder den kliniske arbeidsgruppen og innovasjonssjef Ingunn Olsen som leder p

Designer Kristine Fry fra Diffia, Vivi Haaheim som leder den kliniske arbeidsgruppen og innovasjonssjef Ingunn Olsen som leder prosjektet.