Doktorgrad på kirurgisk behandling av ankelbrudd

Overlege Markus George Naumann i ortopedisk seksjon ved Sykehuset Østfold Kalnes, har tatt doktorgrad på operasjon av lukkede ankelbrudd.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 07.11.2018
Sist oppdatert 10.08.2020
Markus George Naumann
Markus George Naumann

​Markus George Naumann som er overlege og forsker, har jobbet i Sykehuset Østfold i 13 år. Onsdag 31. oktober forsvarte han doktorgradsavhandlingen "Operasjonstidspunkt, komplikasjoner og funksjonelt resultat etter operativ behandling av lukkede ankelbrudd", under disputas på Rikshospitalet.

- Disputas gikk kjempebra, så jeg er veldig fornøyd. Nå har jeg altså tatt doktorgrad, sier Naumann fornøyd.

Fra skade til operasjon

Ankelen er et av de vanligste stedene å få bruddskader, og det finnes mange typer ankelbrudd. Det går ikke alltid like bra med alle ankelbrudd der beinbitene må opereres fast i en god stilling sammen med metallimplantater.
Naumann har sett tilbake i journalene og undersøkt:


1. Sammenhengen mellom tid fra skade til operasjon og lengden på sykehusopphold etter operasjon, forekomst av komplikasjoner og selvrapportert funksjon over fire år etter operasjon
2. Sammenhengen mellom sårinfeksjon og selvrapportert funksjon over fire år etter operasjon
3. Forekomst av og risikofaktorer for implantatfjerning

Behovet for en ny operasjon med fjerning av metallimplantat og hvordan funksjonen blir på sikt, ser ut til å variere med faktorer som alder, kjønn, pasienten blir operert etter skade, og forekomst av sårinfeksjon.

I den retrospektive studien ble pasientene delt inn i tre grupper. De som ble operert mindre enn åtte timer etter ankelbruddet, pasienter som ble operert mellom åtte timer og seks dager, og de siste var pasienter som ble operert senere enn 6 dager.
Mens de to første gruppene rapporterte sammenliknbar funksjon, ga pasienter som ble operert senere enn 6 dager etter at skaden oppsto, tilbakemelding om dårligere funksjon.
- Funnene tyder i en retning av at vi ikke bør vente mer enn 6 dager etter et lukket brudd før pasienten opereres. Vi prøver alltid å operere så raskt som mulig, og innen 8 timer etter at skaden har skjedd. Men det er ikke alltid det går, og da har vi gjennom denne studien et tidsperspektiv, sier Naumann.

Den hyppigste årsaken til fjerning av implantat var diffuse smerter eller ubehag.
- Høy alder og røyking var assosiert med høyere risiko for fjerning av implantatfjerning enn i referansegruppene. Denne kunnskapen kan brukes til å gi pasientene bedre informasjon, skriver Naumann i doktorgradsavhandlingen.

Pasienter med sårinfeksjon inn til bein eller innopererte metallplater/skruer innen 6 måneder etter operasjonen, rapporterte dårligere funksjonelt resultat enn de uten sårinfeksjon.

- Påvirker behandling

Naumann startet doktorgradsarbeidet i 2011.
- Studiet er egentlig designet til tre år på full tid, men jeg har tatt det ved siden av jobb. Jeg hadde permisjon i en periode hvor jeg forsket på halv tid, og jobbet resten. Men det har vært veldig god støtte fra ortopedisk avdeling og forskningsavdelingen hele veien, og det er egentlig ikke uvanlig at det tar så lang tid, sier Naumann. Underveis har han hatt lege Ulf Sigurdsen (PhD ved ortopedisk avdeling Akershus universitetssykehus) som hovedveileder, samt lege Stein-Erik Utvåg (PhD ved ortopedisk avdeling Akershus universitetssykehus) og lege og professor Knut Stavem (lungeavdeling Akershus universitetssykehus og Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning) som veiledere.
 
- Naumann har gjort et imponerende stort arbeid med å gjennomgå journaler på Sykehuset Østfold og Akershus for å se på hvordan ventetiden til operasjon påvirker resultatene hos pasienter med ankelbrudd. Resultatet av dette arbeidet vil være med på å påvirke hvordan vi behandler ankelbrudd i avdelingen, sier avdelingssjef Asbjørn Sorteberg i ortopedisk avdeling fornøyd.

Det pågår flere forskningsstudier i Sykehuset Østfold. Deriblant den kliniske studien nagle eller plate ved ankelbrudd, hvor Ingrid Kvello Stake ved ortopedisk avdeling i løpet av året har som mål å være ferdig med å inkludere 120 pasienter.

Kliniske studier eller utprøvende behandling, vil si studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av medisiner eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable. 

Andre kliniske studier Sykehuset Østfold deltar i:

Behandling med ny medisin i utredning av blodpropp (dyp venetrombose)

Betennelsesdempende legemiddel (Naproxen) ved isjias

Lungehabilitering for bedre yteevne etter gjennomgått lungeemoboli (blodpropp på lungen)

Vedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab ved immunologisk trombocytopeni (ITP)

Les mer om forskning i Sykehuset Østfold her