Anbefaler å bygge alt i ett

Styret i Sykehuset Østfold har i dag 6. februar godkjent konseptrapport steg 1 for nytt stråle- og somatikkbygg på Kalnes. Styrets anbefaling til Helse Sør-Øst er å la sykehuset planlegge stråle- og somatikkbygg som ett byggeprosjekt.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 06.02.2024
Et par menn poserer for kameraet
F.v. Konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen i Sykehuset Østfold og styreleder Torbjørn Almlid under dagens styremøte på Kalnes.

Nå når styret i sykehuset har godkjent konseptrapporten steg 1 med hovedprogram og hovedalternativ, blir saken sendt videre til Helse Sør-Øst. Her skal konseptrapporten etter planen behandles i styremøte 7. mars. Styret i Helse Sør-Øst må godkjenne rapporten for at sykehuset kan gå videre til konseptfase steg 2.

- Vi leverer fra oss en grundig konseptrapport steg 1. Rapporten gir et godt utgangspunkt for å gå videre til konseptfasen steg 2. Nå må vi bare vente på klarsignal fra styret i Helse Sør-Øst, sier styreleder Torbjørn Almlid i Sykehuset Østfold.

Steg 1 og 2

Hovedprogrammet i konseptrapporten steg 1, klargjør forutsetningene som skal ligge til grunn for utbyggingen. Det beskriver hvilken virksomhet som skal inn i bygget, grunnlaget for dimensjoneringen, og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur.

I konseptfase steg 2 skal hovedprogrammet videreutvikles, og det skal lages et skisseprosjekt som gir en mer detaljert plan over rom og areal.

Tre alternativer

Helse Sør-Øst har bedt sykehuset å vurdere tre alternativer i konseptfasen steg 1:

  • Kun somatikkbygg for å øke sengekapasiteten, med tilhørende arealer innen poliklinikk, operasjon, dagkirurgi, laboratoriemedisin og bildediagnostikk og ikke-medisinske støttefunksjoner,
  • Stråle- og somatikkbygg som ett byggeprosjekt
  • En trinnvis utbygging av somatikkbygg og stråleterapi, der somatikkbygget skal bygges først.

Styret i sykehuset deler sykehusets syn og anbefaler alternativet hvor alt bygges i ett.

Nye beregninger viser at flere pasienter vil ha behov for behandling og innleggelse i Sykehuset Østfold i tiden fram mot 2040 enn tidligere antatt.

- At sykehuset må planlegge en større utbygging enn vi først antok, endrer ikke vår anbefaling om at utbyggingen bør gjøres i ett byggetrinn. Det er ingen tvil om at det er den beste løsningen, sier Almlid.

Konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen er glad for at styret støtter sykehuset syn.

- Hvis vi får klarsignal for å bygge ut i ett byggetrinn, kommer vi raskere i gang med stråleterapi. Å få bygget alt samtidig og ikke over flere trinn gir også minst belastning på organisasjonen, og er totalt sett det mest gunstige alternativet investeringsmessig.

Har kapasitetsproblemer

De nye beregningene er basert på revidert nasjonal framskrivningsrapport som ble vedtatt i Helse Sør-Øst i desember 2023. Framskrivningsmodellen gir et tydeligere bilde av behandlingsbehovet for befolkningen i sykehusets opptaksområde i årene framover. Trallene viser blant annet at sykehuset vil trenge 167 flere vanlige pasientsenger i 2040, enn vi har i dag.

- Sykehuset har allerede betydelige kapasitetsproblemer, så vi er nødt til å øke sengekapasiteten. Det er det stor enighet om. Et eget strålingstilbud i Østfold vil også bety mye for en stadig større pasientgruppe som i dag må reise til Oslo for å få behandling. Så vi håper å få bygget et strålesenter også, så raskt som mulig, sier konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen.

Les mer her
Nasjonal framskrivningsmodell får konsekvenser for byggprosjektet - Sykehuset Østfold HF (sykehuset-ostfold.no)